Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2016.

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2016. Het gesproken woord telt

Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2017.

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 2004-2014 - "3% light nota"

Ter ondersteuning van de beleidsoptie om ten minste 3% van het Bruto Binnenlands Product aan O&O uit te geven, is een continue opvolging van de O&O-uitgaven aan de hand van recent en internationaal vergelijkbaar cijfermateriaal nodig. Deze "3% light nota" levert de meest recente, doch voorlopige, beschikbare cijfers over de totale O&O-uitgaven in Vlaanderen.
Advies wijziging brownfieldconvenanten

SERV-Advies wijziging brownfieldconvenanten

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet betreffende de brownfieldconvenanten.
Ambulante handel. Advies

SERV-Advies ambulante handel

Advies over het ontwerpdecreet tot wijziging van de artikelen 8, 10 en 18 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en ontwerp van Besluit tot wijziging van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten
EWI Budget Browser ‘Entrepreneurship & Innovation’ - Management Summary

EWI Budget Browser ‘Entrepreneurship & Innovation’ - Management Summary

The EWI Budget Browser ‘Entrepreneurship & Innovation’ is an annual publication of the department of Economy, Science and Innovation (EWI) of the Flemish Government. This publication highlights the budgets for the economic policy and the science and innovation policy.
Description of STEM knowledge networks in Europe

Description of STEM knowledge networks in Europe

Over the past decade several STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) (education) networks have thus arisen in Europe which generally link up closely with the STEM policy, as well as support it. The report merely aims to describe STEM networks in several European countries. The idea is to allow Flanders to draw inspiration from these descriptions in order to deepen and further develop its own STEM policy and STEM initiatives.
Beschrijving van kennisnetwerken STEM in Europa

Beschrijving van kennisnetwerken STEM in Europa

In de voorbije 20 à 25 jaar heeft STEM-onderwijs in de meeste Europese landen maar ook wereldwijd steeds meer aandacht gekregen. Het gevoerde beleid had of heeft meestal een dubbel doel: enerzijds de wetenschappelijke geletterdheid van alle jongeren (en zelfs volwassenen ) te bevorderen en anderzijds het aantrekken van jongeren in wetenschappelijke en technische richtingen in het secundair en het hoger onderwijs met de bedoeling hen te brengen tot wetenschappelijke en technische beroepen en /of onderzoekcarrières. Overal ter wereld is er immers een tekort aan afgestudeerden met een STEM-diploma. STEM-onderwijs voor meisjes en jongeren met kwetsbare sociaal economische achtergronden, kreeg tegelijkertijd ook meer aandacht.
Advies 220 - Besluit oprichting Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

VRWI Advies 220 - Besluit oprichting Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

De VRWI verwelkomt de beslissing van de Vlaamse Regering tot oprichting van de VARIO. In lijn met internationale best practice heeft een ambitieus Vlaanderen nood aan een eigen onafhankelijke Science and Innovation Council, waar experten met een achtergrond uit universiteiten en hogescholen, strategische onderzoekscentra en bedrijfswereld samenkomen en reflecteren.
VRWI Advies 219 - Decreet opheffing Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

VRWI Advies 219 - Decreet opheffing Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

De VRWI heeft de opheffing van de VRWI opgebogen tot een opportuniteit. De VRWI is op zoek gegaan naar buitenlandse best practices en heeft op basis hiervan voorstellen bezorgd aan minister van Innovatie Philippe Muyters voor een nieuw adviesorgaan met leden die spreken in eigen naam. De VRWI is dan ook zeer tevreden dat minister Muyters de blijvende nood aan een adviesorgaan voor innovatie heeft erkend, de suggesties heeft ter harte genomen, en beslist heeft tot de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO).
VRWI Briefadvies 218 - Voorontwerp van decreet mbt. regeling van de fusie Agentschap Ondernemen en IWT

VRWI Briefadvies 218 - Voorontwerp van decreet mbt. regeling van de fusie Agentschap Ondernemen en IWT

De VRWI brengt een gunstig advies uit bij het decreet dat de regelgeving die werd opgemaakt in het kader van de fusie van het Agentschap Ondernemen en het IWT valideert.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.