Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Nota Bene N°29

Nota Bene N°29

In dit nummer van Nota Bene reflecteren een aantal cruciale spelers over de doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt. Hun ervaringen en meningen geven een rijk beeld van de problematiek op dit vlak.
SERV-Advies referentiekader voor de overheid in haar rol als ondernemer-investeerder

SERV-Advies referentiekader voor de overheid in haar rol als ondernemer-investeerder

Vlaamse investeringsmaatschappijen zoals PMV, LRM en VPM, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie. Ze investeren grote sommen overheidsgeld, volgens SERV-berekening voor 385 mln. aan financiële vaste activa in 2013. Daarom vinden de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) het vanzelfsprekend dat deze instellingen transparant en binnen een duidelijke overheidsvisie werken met focus op belangrijke maatschappelijke uitdagingen.
ICT-monitor 2016 e-commerce

ICT-monitor 2016 e-commerce

De Studiedienst van de Vlaamse Regering van het Departement Kanselarij en Bestuur wil via een reeks ICT-monitoren de digitale omgeving, relevant voor het Vlaamse beleid, in kaart brengen. In de jongste editie gaat de aandacht naar onlineaankopen door burgers en onlineaankopen en -verkopen van ondernemingen. De data zijn afkomstig van Eurostat-enquêtes die in ons land werden verzameld door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (ADS-SB).
STANDPUNT DE STEM-LEERKRACHT

De STEM-leerkracht

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEM-academies, het STEM-platform, het STEM-charter … ze streven naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de jeugd. Om bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling, brengt de Academie een Standpunt uit, getiteld De STEM-leerkracht — een analyse van het STEM-onderwijslandschap in Vlaanderen met aanbevelingen voor STEM-leerkrachten, schooldirecties en beleidsverantwoordelijken.
Flemish Reform programme 2016

Flemish Reform programme 2016

In its reform programme Flanders gives a bespoke response to the country-specific recommendations and challenging Europe 2020 targets. It also provides the EC with a more detailed picture of the measures taken at the Flemish level. To allow Flanders to respond even better to the analyses made by the EC in its country reports or to the country-specific recommendations, the Government of Flanders asks to receive region-specific recommendations and analyses from now on.
Oprichting European Innovation Council (EIC): gezamelijk standpunt EWI, VLAIO en FWO

Oprichting European Innovation Council (EIC): gezamelijk standpunt EWI, VLAIO en FWO

Departement EWI werkte samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) een gezamelijk standpunt uit over de oprichting van een European Innovation Council (EIC).
Advies 216 - Position paper on the proposal for an EIC

Advies 216 - Position paper on the proposal for an EIC

Volgens Europees Commissaris Moedas beschikt Europa over een excellente wetenschapsbasis, maar ontbreekt het in Europa nog aan disruptieve innovaties die nieuwe markten creëren. Daarom lanceerde hij een oproep voor ideeën rond de mogelijke oprichting van een European Innovation Council (EIC). Vermits de Vlaamse stakeholders allen vertegenwoordigd zijn in de VRWI, is het belangrijk dat de Raad zijn stem laat horen in dit debat.
Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

In haar Visie 2050 toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst op lange termijn: een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Het langetermijnbeleid biedt een antwoord op nieuwe kansen en uitdagingen en brengt de transities die de samenleving nodig heeft, in een versnelling. De eerste conceptnota van Visie 2050 werd in september 2015 goedgekeurd. Na overleg met stakeholders en adviesraden zijn er enkele thema’s toegevoegd: sociaal beleid, arbeidsmarkt en participatie van personen van buitenlandse origine.
Serv-advies Vlaamse begrotingsmiddelen voor O&O

SERV-advies Vlaamse begrotingsmiddelen voor O&O

Aan het huidige tempo haalt de Vlaamse Regering de doelstelling niet om de overheid tegen 2020 1% van het Vlaamse BBP in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te laten investeren. Dat blijkt uit berekeningen van de SERV. Om hierin toch te slagen, zal bovenop het huidige voorziene groeipad aan middelen voor economie en innovatie minstens 389 miljoen euro extra nodig zijn. De sociale partners adviseren de regering dit bedrag over de komende vier jaar te spreiden, gezien de omvang ervan
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-hervormingsprogramma-2016

Vlaams Hervormingsprogramma 2016

Met het Hervormingsprogramma wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Het is het zesde rapport dat Vlaanderen in het kader van het Europees Semester opmaakt. Het hervormingsprogramma geeft een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen en de uitdagende Europa 2020-doelstellingen. Zo krijgt de Europese Commissie een fijnmaziger beeld van de maatregelen die op Vlaams niveau worden genomen.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.