Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Vlaanderen 2030 - Een uitgestoken hand. SERV-Platformtekst

Vlaanderen 2030 - Een uitgestoken hand. SERV-Platformtekst

De Vlaamse sociale partners formuleren een algemene visie en gezamenlijke krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar op een aantal sociaal-economische kernterreinen (economie, arbeidsmarkt, onderwijs, energie, sociaal beleid …).
Cover Advies wijziging decreet brownfieldconvenanten

Advies wijziging decreet brownfieldconvenanten

Het betreffende voorontwerp van decreet heeft tot doel om de procedure voor de totstandkoming van een brownfieldconvenant te vereenvoudigen zodat de doorlooptijd ervan ingekort kan worden. De SERV onderschrijft in haar advies de voorgestelde aanpassingen. Ook onderstreept de SERV het belang van en de nood aan een krachtig preventief beleid, zodat de brownfieldproblematiek op lange termijn een uitdovend karakter krijgt.
Innovatie in de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen

Innovatie in de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen

Innoveren is vaak geen geïsoleerd proces binnen de bedrijfsvoering. Ondernemingen en organisaties die innoveren op één domein, innoveren vaak op andere domeinen. Gemiddeld innoveert een onderneming of organisatie op twee domeinen. 8% van de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen innoveert zelfs op alle domeinen van de bedrijfsvoering tegelijk.
Kennisdiffusie en innovatie bij Vlaamse kmo's

Kennisdiffusie en innovatie bij Vlaamse kmo's

Vlaamse kmo’s hebben nood aan betere informatie en doorverwijzing op hun weg naar kennisdiffusie en innovatie. Het bestaande ondersteuningsaanbod moet voldoende helder zijn, bereikbaar en op maat van de kmo. Dit zijn aandachtspunten voor het innovatiebeleid van de overheid die naar boven komen in een onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid.
Back to basics? Circulaire economie en landbouw

Back to basics? Circulaire economie en landbouw

Gezien de huidige beleidscontext en de uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector voor staat, was het moment rijp om te verkennen wat de mogelijkheden zijn van circulaire economie voor de (Vlaamse) land- en tuinbouwsector en waar het vernieuwende zit ten opzichte van bestaande landbouwpraktijken.
Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw

Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw. Een toekomstverkenning op Europees niveau

In het kader van strategische discussies wordt vaak de vraag gesteld of kennis- en innovatiesystemen in de landbouw (Agricultural Knowledge and Innovation Systems, AKIS) klaar zijn voor de toekomst. Kunnen die AKIS de land- en tuinbouwers blijvend ondersteunen om tegemoet te komen aan uitdagingen, zoals voedselzekerheid, klimaatverandering en de vermindering van de milieu-impact?
SERV Werkprogramma 2016

SERV Werkprogramma 2016

Het werkprogramma van de SERV geeft inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2016 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad, op het vlak van de advisering over het begrotingsbeleid en in het kader van zijn andere decretale opdrachten (Stichting Innovatie & Arbeid en Competent) wil verrichten.
Advies innovatief en duurzaam aanbesteden

SERV-advies: innovatief en duurzaam aanbesteden

De SERV vindt het actieplan overheidsopdrachten van de Vlaamse Regering een stap voorwaarts als aan enkele randvoorwaarden voldaan wordt. De SERV vraagt het plan inhoudelijk, operationeel en budgettair te verduidelijken en verder uit te werken.
SERV Advies actieplan ondernemend onderwijs 2015-2019

Serv-advies actieplan ondernemend onderwijs 2015-2019

Advies over het actieplan 2015-2019 om in het onderwijs ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren
Advies over het actieplan Ondernemend Onderwijs

VLOR-Advies over het actieplan Ondernemend Onderwijs

Het actieplan ‘Ondernemend Onderwijs’ heeft een dubbele doelstelling: het wil lerenden ondernemingszin en de nodige competenties bijbrengen voor ondernemerschap en wil lerenden ook stimuleren om te kiezen voor ondernemerschap. De Vlor ziet een meerwaarde van dit actieplan in de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en omwille van het feit dat er rekening gehouden wordt met de behoeften van het onderwijsveld. Maar de raad is geen voorstander van een verplichting om een visie op ondernemend onderwijs uit te werken en is evenmin gewonnen voor het opzetten van een leerlijn ondernemend onderwijs.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.