Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Advies 215 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

VRWI-Advies 215: Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

Uit het onderzoeksrapport van de VRWI blijkt dat momenteel ruim 80% van de doctors doorstroomt naar arbeidsmarktsectoren buiten de universiteit. De VRWI heeft op 17 december 2015 een advies geformuleerd bij zijn rapport. Daarin worden veertien beleidsmaatregelen opgesomd die de doorstroom vlotter zullen laten verlopen.
Cover VLIR-advies: beleidsbrief 2015-2016: Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

VLIR-advies: beleidsbrief 2015-2016: Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

De universiteiten formuleren een gezamenlijk advies voor voldoende middelen voor O&O, hogere slaagkansen bij het FWO, de toekomst van de IUAP’s en de centrale rol van universiteiten in innovatiesystemen.
Cover Innovatief Aanbesteden - Rekenhof

Rekenhof - Innovatief aanbesteden

Het Rekenhof onderzocht de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden en ging na of de Vlaamse overheid de projecten rechtmatig afhandelde.
Cover VRWI-Advies begroting Wetenschap en Innovatie 2016

Advies 214 - Begroting Wetenschap en Innovatie 2016

Volgens de VRWI moet de Europese 3%-norm voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) ook in de toekomst het richtsnoer blijven - ook in economisch minder gunstige tijden. De Raad stelt daarom tot zijn tevredenheid vast dat de Vlaamse Regering de aangekondigde bescheiden opstappen in het groeipad naar die 3% in 2015 en 2016 daadwerkelijk uitvoert.
Cover Unesco Science Report, towards 2030

Unesco Science Report, towards 2030

De titel van het rapport verwijst naar de recent vastgestelde Sustainable Development Goals van de VN die in 2030 behaald moeten zijn. Onderzoek en innovatie zouden daarbij een belangrijke rol moeten spelen. Deze editie van het Unesco Science Report zou dan ook een bijdrage moeten leveren bij het uitstippelen van de route naar duurzame ontwikkeling.
Cover SERV Advies Visie 2050 van de Vlaamse Regering

SERV Advies Visie 2050 van de Vlaamse Regering

Visie 2050 is de toekomstvisie voor Vlaanderen van de Vlaamse Regering. De SERV verwelkomt dat de Vlaamse Regering bijzondere aandacht wil hebben voor de langere termijn, maar vreest dat de langetermijnstrategie vooral een project van de Vlaamse Regering wordt. De raad benadrukt dat langetermijnvisievorming en strategieontwikkeling het best gebeuren in echte co-productie met de stakeholders. Enkel dan is een brede gedragenheid over legislaturen heen mogelijk.
Cover Visie 2050 Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Visie 2050 Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

In haar langetermijnvisie toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst in 2050: een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Het langetermijnbeleid biedt een antwoord op nieuwe kansen en uitdagingen en brengt de transities die de samenleving nodig heeft, in een versnelling. Om dit te doen lukken heeft de Vlaamse Regering zeven transitieprioriteiten bepaald.
Cover Advies steunregeling innovatieclusters

Advies steunregeling innovatieclusters

De sociale partners formuleren bijkomende aandachtspunten gericht op de verdere verdieping en concretisering van het algemeen beleidskader van het clusterbeleid. De aandachtspunten zijn een aanvulling op een eerder SERV-advies over de conceptnota clusterbeleid (september 2015).
Cover Briefadvies 212 - Besluit tot steunregeling voor innovatieclusters

Briefadvies 212 - Steunregeling innovatieclusters

Op vraag van minister Muyters bracht de VRWI een briefadvies uit bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de steun voor innovatieclusters in Vlaanderen
Cover Advies 211 - Beleidsbrief 2015-2016 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

Advies 211 - Beleidsbrief 2015-2016 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

In zijn Beleidsbrief 2015-2016 brengt Vlaams minister Philippe Muyters verslag uit van zijn realisaties op het vlak van Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie (WEWI) van het voorbije jaar en blikt hij vooruit naar zijn plannen voor 2015-2016. Traditiegetrouw formuleert de VRWI hierbij proactief enkele aanbevelingen voor wat Wetenschap en Innovatie (W&I) betreft.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.