Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Cover Briefadvies 174

Briefadvies 174

Op 20 augustus 2012 heeft de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie uw adviesvraag over het voorontwerp van decreet betreffende een structurele regeling voor grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie ontvangen.
Cover Advies 175

Advies 175 - kiezen voor STEM

De problematiek rond wetenschappelijke en technische knelpuntrichtingen in Vlaanderen is een hoogdringende uitdaging voor onze kenniseconomie- en maatschappij. In het licht hiervan besteedde de VRWI een onderzoeksopdracht uit aan Dirk De Martelaere (onderzoeksbureau M.A.S.) en Wouter Van den Berghe (studie- en adviesbureau Tilkon) om de bestaande inzichten te versterken.
Cover advies 176

Advies 176 - Eindrapport Innovatieregiegroep Groene Energie

Cover Advies 178 - Eindrapport innovatieregiegroep Eco-innovatie

Advies 178 - Eindrapport innovatieregiegroep Eco-innovatie

Op 8 december 2011 ontving de VRWI van minister van Innovatie Ingrid Lieten de opdracht om een innovatieregiegroep (iRG) ‘Eco-innovatie' op te starten. De iRG's hebben tot doel een beleidsadvies te formuleren ‘met een menu van mogelijke beleidsacties, ingebed in een Strategische Innovatie Agenda (SIA)'.
Cover Advies 179 - Translationeel biomedisch onderzoek in Vlaanderen

Advies 179 - Translationeel biomedisch onderzoek in Vlaanderen

In 2008 bracht de toenmalige VRWB advies 120 uit 'De uitbouw van het translationeel onderzoek in Vlaanderen', dat aan de basis lag van de oprichting van het Centrum voor Medische Innovatie (CMI). Inmiddels lanceerde de Vlaamse Regering op 8 juni 2012 het nieuwe programma Transformationele Geneeskunde TGO. Omdat de VRWI de uitbouw van translationeel biomedisch onderzoek wil blijven ondersteunen en opvolgen, brengt de VRWI in voorliggend advies eerst in kaart waar Vlaanderen vandaag staat inzake het translationeel biomedisch onderzoek en koppelt daaraan vervolgens een aantal aanbevelingen.
Cover Advies 180 - Beleidsbrief wetenschap en innovatie 2013

Advies 180 - Beleidsbrief wetenschap en innovatie 2013

De beleidsbrief Wetenschap en Innovatie 2013 bouwt verder op de beleidsbrief 2012 en de conceptnota 'Innovatiecentrum Vlaanderen'. Ook wordt getracht een beleidsrespons te geven op de gedetecteerde knelpunten en aanbevelingen uit het 'Soete 2'-rapport. Maar de actielijnen daarrond zijn niet geïncorporeerd in de opbouw van de beleidsbrief, en op de twee belangrijkste knelpunten 'fragmentatie en versnippering' en 'onvoldoende doorstroming van kennis' wordt nauwelijks ingegaan.
Cover Advies 181 - Subsidiëring van incubatoren

Advies 181 - Subsidiëring van incubatoren

Volgens de VRWI is de nieuwe steunregeling voor incubatoren zeker een stap vooruit ten opzichte van de bestaande steunregeling omdat ze aan een aantal bestaande problemen verhelpt. Incubatoren kunnen voortaan worden erkend, het systeem van oproepen wordt verlaten, en het subsidieplafond wordt opgetrokken van 250.000 euro tot 500.000 euro, en in specifieke gevallen zelfs tot 1.000.000 euro.
Cover Advies 182 - Outputmonitoring voor wetenschap en innovatie

Advies 182 - Outputmonitoring voor wetenschap en innovatie

Uit de conceptnota blijkt dat minister Lieten zich bewust is van het belang van goede W&I-monitoring. Maar het beleid moet de bestaande expertise meer erkennen en gebruiken, zo beveelt de VRWI aan. In Vlaanderen bestaat immers heel wat kennis ter zake en we spelen ook op internationaal vlak een niet te verwaarlozen rol.
Cover Briefadvies 185 - Samenwerkingsakkoord nationale plantentuin van België

Briefadvies 185 - Samenwerkingsakkoord nationale plantentuin van België

De VRWI heeft het ontwerpdecreet laten doornemen door de Commissie Wetenschapsbeleid en komt op basis daarvan tot voorliggend advies.
Cover Advies 186 - Conceptnota slimme specialisatiestrategie

Advies 186 - Conceptnota slimme specialisatiestrategie

Op 8 maart keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Een slimme specialisatiestrategie voor een gericht clusterbeleid' goed. Europa heeft de regio's immers opgelegd aan te tonen dat ze over een slimme specialisatiestrategie beschikken als voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiering uit het Cohesiefonds. De VRWI verwelkomt deze conceptnota. Vlaanderen heeft nood aan een beleidsstrategie die aanzet tot het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. De VRWI heeft de volgende opmerkingen bij de conceptnota:

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.