Abonneren op RSS - Rapport

Rapport

Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 1999-2013

Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 1999-2013

In het Vlaamse Gewest is de gezinsconsumptie per persoon met 7,8% gestegen in werkelijke prijzen tussen 2010 en 2013. Dat is meer dan in België als geheel (+5,7%). De consumptieve bestedingen van de Vlamingen komen in 2013 op 119,2 miljard euro. De grootste kostenpost (23,4%) zijn uitgaven voor huisvesting, water, elektriciteit en gas.
Matige economische groei verwacht voor de komende jaren

Matige economische groei verwacht voor de komende jaren

Voor 2016 komt de reële bbp-groei op 1,4%. Dit neemt toe tot 1,7% in 2017, vooral door een sterkere binnenlandse vraag. Op middellange termijn wordt gemiddeld 1,6% reële groei verwacht. De groei ligt in het Vlaamse Gewest telkens hoger dan in de andere gewesten.
De impact van het nieuwe ESR 2010 op aspecten van de Vlaamse concurrentiekracht

De impact van het nieuwe ESR 2010 op aspecten van de Vlaamse concurrentiekracht

De concurrentiekracht van een economie is een belangrijke beleidstopic. De invoering van het nieuwe ESR 2010 rekenstelsel voor de nationale en regionale rekeningen zorgde voor enkele belangrijke wijzigingen in de indicatoren die de competitiviteit meten.
Betekenis van de uitzendsector voor de Vlaamse economie

Betekenis van de uitzendsector voor de Vlaamse economie

De uitzendsector verschaft werk aan meer dan 100.000 personen en produceert voor 3 miljard euro bruto toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. De sector is zo rechtstreeks goed voor 3,9% van de totale Vlaamse werkgelegenheid en 1,7% van de totale Vlaamse bruto toegevoegde waarde.

Speurgids ondernemen & innoveren 2016. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap & Innovatie

De Speurgids is een jaarlijkse uitgave van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de kredieten 2016, enerzijds binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en anderzijds van het budget voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Hierbij worden de geldstromen in Vlaanderen geanalyseerd, in een tijdreeks van 1993 tot heden geplaatst en internationaal gepositioneerd.
Megatrends. Hoe gaan we er samen mee aan de slag voor een duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen?

Megatrends. Hoe gaan we er samen mee aan de slag voor een duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen?

Verslag van de Megatrendsconferentie die de Vlaamse Milieumaatschappij op 18 december 2015 organiseerde over zes mondiale megatrends en de manier waarop die het leefmilieu en de samenleving in Vlaanderen beïnvloeden. Komen aan bod: veranderende demografische evenwichten, versnelde technologische ontwikkelingen, toenemende tekorten aan grondstoffen en hulpbronnen, toenemende multipolariteit in de samenleving, klimaatverandering en toenemende kwetsbaarheid van systemen.
De toeristische bedrijfstakken zorgden in 2014 voor 4,3% van de totale bruto toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat komt overeen met 8,3 miljard euro.

Toeristische sector zorgt voor bijna 10 miljard euro aan directe en indirecte bruto toegevoegde waarde

De toeristische bedrijfstakken zorgden in 2014 voor 4,3% van de totale bruto toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat komt overeen met 8,3 miljard euro.
Jaarverslag ARKimedes

Jaarverslag ARKimedes

ARKimedes is een initiatief van PMV nv en van de Vlaamse regering. Zij investeert durfkapitaal in beloftevolle starters en kmo’s in Vlaanderen. Het jaarverslag geeft hiervan een overzicht.
Clusterbeleid in Europa. Een analyse van clusterprogramma’s in Europese landen en regio’s met een bijzondere aandacht voor Wallonië, Nederland en Duitsland

Clusterbeleid in Europa. Een analyse van clusterprogramma’s in Europese landen en regio’s met een bijzondere aandacht voor Wallonië, Nederland en Duitsland

Het rapport brengt de ervaringen met clusterbeleid in andere Europese lidstaten en regio’s in kaart. Het geeft een overzicht van de kenmerken van het clusterbeleid in Europa, en schetst een aantal actuele inzichten en trends. Het zoomt specifiek in op de beleidsaanpak in Wallonië, Nederland en Duitsland.
Studiereeks 27 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

VRWI Studiereeks 27 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

De VRWI bekeek hoe de doorstroom van doctors naar de private arbeidsmarkt op dit moment verloopt in Vlaanderen. De Raad analyseerde (1) de snelheid en (2) de kwaliteit van de doorstroom. Vervolgens voerde de VRWI een systeemanalyse van factoren uit die de doorstroom beïnvloeden. Speciale aandacht werd daarbij besteed aan academische verloning. Het onderzoeksrapport biedt verder ook een overzicht van internationale trends en ontwikkelingen.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.