Cijfers & indicatoren

Filter items
 • Economie

  Het totale toegestane kredietbedrag aan Vlaamse niet financiële-vennootschappen steeg voor het derde kwartaal van 2016 met 4,9% op jaarbasis naar een recordhoogte van 109,41 miljard euro. De opgenomen kredieten kenden voor dezelfde periode een groei van 4,2%. Hierdoor kende de aanwendingsgraad een daling van 74,2%, naar 73,7%.

  Deze absolute stijging gaat gepaard met een duidelijke positieve evolutie in de door ondernemingen gemelde kredietbelemmeringen.

 • Wetenschap
  In 2015 was het aandeel niet-gericht en gericht onderzoek even groot. Bij begrotingsopmaak 2016 stijgt het aandeel gericht onderzoek naar 51%.

  In 2016 is er bij begrotingsopmaak een budget voor wetenschappelijk onderzoek van 1,398 miljard euro voorzien, hiervan is 679 miljoen voor het niet-gericht onderzoek en 719 miljoen voor het gericht onderzoek, m.a.w. een verhouding niet-gericht ten opzichte van gericht van 49/51.

 • Economie
  In 2015 werden 8 waarborgen toegekend (een verdubbeling t.o.v. 2014), goed voor een totaal waarborgbedrag van bijna 153 miljoen euro en een financieringsbedrag van bijna 255 miljoen euro.

  Ondernemingen die behoefte hebben aan kredietwaarborgen boven 1,5 miljoen euro kunnen terecht bij Gigarant, een instrument van PMV. Recente cijfers tonen een stijgende lijn in kredietbedragen en verbintenissen.

 • Economie
  In 2015 werd een waarborgbedrag van bijna 195 miljoen euro toegekend voor 1.573 verbintenissen

  De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer starter, kmo, vrij beroep of grote onderneming onvoldoende zekerheden kunt voorleggen. De Vlaamse overheid stelt zich borg tot en met anderhalf miljoen euro.

  Cijfers uit de recentste Speurgids tonen aan dat de hefboomwerking van de maatregel groot blijft.

 • Innovatie, Wetenschap
  Tabel 1 toont de kredieten per programma volgens de nieuwe begrotingsindeling 2016 (2016i) en teruggerekend naar de oude begrotingsindeling (2016i*) om vergelijkingen met het verleden mogelijk te maken.

  De initiële beleidskredieten in 2016 voor wetenschap en innovatie die rechtstreeks ressorteren onder de minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid bedragen 1.035,79miljoen euro, waarvan 989,56miljoen euro bestemd zijn voor onderzoek en ontwikkeling. De financiering van O&O vanuit EWI is historisch hoog.

 • Innovatie, Wetenschap
  Open data

  In dit dashboard kan u zelf zoeken naar het budget van een bepaalde kredietlijn of de budgetten van een bepaald beleidsdomein van de Vlaamse overheid aangaande wetenschap en innovatie.

  Er is data beschikbaar vanaf begrotingsopmaak 2008 tot begrotingsopmaak 2016.

 • Innovatie, Wetenschap
  Het O&O budget bereikt bij begrotingsopmaak een historisch hoogtepunt

  De middelen voorzien voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) nemen toe met ruim 100 miljoen euro ten opzichte van de definitieve begroting 2015. Er wordt bij begrotingsopmaak 2016 ruim 1,398 miljard euro voorzien voor O&O vanuit Vlaamse overheid.

 • Innovatie, Wetenschap
  Ten opzichte van 2015 neemt het wetenschaps- en innovatiebudget toe in 2016. Het totale budget voor wetenschap en innovatie bedraagt 2,217miljard euro bij begrotingsopmaak. Het budget voor onderzoek en ontwikkeling neemt toe. Het bedraagt ruim 1,398 miljard euro.

  De middelen die de Vlaamse overheid voorziet voor wetenschaps- en innovatiebeleid stijgen tot 2,217miljard euro bij begrotingsopmaak 2016. De Vlaamse middelen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) stijgen met ruim 100 miljoen ten opzicht van de defintieve begroting 2015. Het O&O-budget bedraagt bij begrotingsopmaak 2016 1,398 miljard. Dit is een historisch hoogtepunt.

 • Innovatie
  Grafiek met Innovatie-Output-Indicator

  De eerste helft van oktober 2015 verscheen de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Het luik Innovatie van de VRIND biedt een jaarlijkse update van de innovatieindicatoren:

  • middelen voor O&O;
  • menselijk potentieel voor onderzoek;
  • output van het onderzoek.  

  Voor het eerst werd ook de Innovatie-Output-Indicator (IOI) berekend.

 • Innovatie, Wetenschap
  De deelnametoelage wordt in deze figuur gerelateerd aan het BBP. Vlaanderen scoort hierbij zeer goed en eindigt in deze benchmarkoefening op een derde plaats, net voor België.

  Vlaanderen is en blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor wetenschappelijk onderzoek. Met een return in het 7de Kaderprogramma van 2,5% scoort Vlaanderen duidelijk boven de verwachting en is er een stijging ten opzichte van de voorgaande Kaderprogramma’s.

  Dat blijkt uit een analyse die EWI maakte van de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's.

Laatste tweets