Cijfers & indicatoren

Filter items
 • Innovatie
  Grafiek met Innovatie-Output-Indicator

  De eerste helft van oktober 2015 verscheen de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Het luik Innovatie van de VRIND biedt een jaarlijkse update van de innovatieindicatoren:

  • middelen voor O&O;
  • menselijk potentieel voor onderzoek;
  • output van het onderzoek.  

  Voor het eerst werd ook de Innovatie-Output-Indicator (IOI) berekend.

 • Innovatie, Wetenschap
  De deelnametoelage wordt in deze figuur gerelateerd aan het BBP. Vlaanderen scoort hierbij zeer goed en eindigt in deze benchmarkoefening op een derde plaats, net voor België.

  Vlaanderen is en blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor wetenschappelijk onderzoek. Met een return in het 7de Kaderprogramma van 2,5% scoort Vlaanderen duidelijk boven de verwachting en is er een stijging ten opzichte van de voorgaande Kaderprogramma’s.

  Dat blijkt uit een analyse die EWI maakte van de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's.

 • Innovatie, Wetenschap
  Cover Vlaams Indicatorenboek 2015

  Een sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten; O&O-uitgaven die blijven stijgen bij Vlaamse bedrijven en het octrooivolume dat voor Vlaanderen is verdubbeld sinds het begin van de jaren negentig.

  Het zijn slechts enkele trends uit Vlaams Indicatorenboek WTI 2015, een publicatie van ECOOM in samenwerking met EWI en andere stakeholders dat een overzicht geeft van de meest recente beleidsindicatoren van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie. 

 • Economie, Innovatie, Wetenschap
  Foto van een datacenter

  U kunt vanaf nu per kredietlijn specifiek het geïnvesteerde budget zoeken.

 • Economie, Innovatie
  De O&O-intensiteit voor Vlaanderen, dit is de verhouding van de totale uitgaven voor O&O tot het Bruto Binnenlands Product van het Vlaams Gewest (BBPR), evolueerde van 2,32% in 2011 tot 2,51% in 2012 en 2,54% in 2013 (figuur 1).

  Vlaamse inspanningen voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) zitten, ondanks het feit dat de afgelopen jaren economisch niet makkelijk waren, stevig in de lift.

 • Innovatie, Wetenschap
  Cover van de Vlaamse deelname aan Europese financieringsprogramma’s 2007-2013

  Het departement EWI analyseerde de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's van de periode 2007-2013 die te maken hebben met onderzoek en innovatie: het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid.

  Deze programma's hebben ieder hun eigen specificiteit, finaliteit en instrumentarium, maar alle dragen ze bij tot het realiseren van de doelstelling om van de EU een competitieve en dynamische kennis-gebaseerde economie te maken met duurzame economische groei, meer en betere banen en een grotere sociale cohesie.

 • Economie
  Glazen voorgevel van bankgebouw

  De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer starter, kmo, vrij beroep of grote onderneming onvoldoende zekerheden kunt voorleggen. De Vlaamse overheid stelt zich borg tot en met anderhalf miljoen euro.

  Recente cijfers tonen nu aan dat de hefboomwerking van de maatregel groot blijft.

 • Economie
  Logo PMV

  Ondernemingen die behoefte hebben aan kredietwaarborgen boven 1,5 miljoen euro kunnen terecht bij Gigarant, een instrument van PMV.

  Recente cijfers tonen een stijgen lijn in kredietbedragen en verbintenissen.

 • Economie, Innovatie, Wetenschap

  De Speurgids Ondernemen & Innoveren is onze jaarlijkse publicatie die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

   

 • Wetenschap

  Het overheidsbudget voor onderzoek en ontwikkeling wordt internationaal GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D) genoemd. Deze indicator, gehanteerd door OESO en EUROSTAT, geeft een idee van de input die de overheid geeft voor O&O. In 2013 ligt het Vlaamse cijfer (0,77%) boven het EU28-cijfer (0,66%).

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Laatste tweets