Cijfers & indicatoren

Filter items
 • Innovatie, Wetenschap
  De deelnametoelage wordt in deze figuur gerelateerd aan het BBP. Vlaanderen scoort hierbij zeer goed en eindigt in deze benchmarkoefening op een derde plaats, net voor België.

  Vlaanderen is en blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor wetenschappelijk onderzoek. Met een return in het 7de Kaderprogramma van 2,5% scoort Vlaanderen duidelijk boven de verwachting en is er een stijging ten opzichte van de voorgaande Kaderprogramma’s.

  Dat blijkt uit een analyse die EWI maakte van de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's.

 • Innovatie, Wetenschap
  Cover Vlaams Indicatorenboek 2015

  Een sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten; O&O-uitgaven die blijven stijgen bij Vlaamse bedrijven en het octrooivolume dat voor Vlaanderen is verdubbeld sinds het begin van de jaren negentig.

  Het zijn slechts enkele trends uit Vlaams Indicatorenboek WTI 2015, een publicatie van ECOOM in samenwerking met EWI en andere stakeholders dat een overzicht geeft van de meest recente beleidsindicatoren van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie. 

 • Economie, Innovatie, Wetenschap
  Foto van een datacenter

  U kunt vanaf nu per kredietlijn specifiek het geïnvesteerde budget zoeken.

 • Innovatie, Wetenschap
  Cover van de Vlaamse deelname aan Europese financieringsprogramma’s 2007-2013

  Het departement EWI analyseerde de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's van de periode 2007-2013 die te maken hebben met onderzoek en innovatie: het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid.

  Deze programma's hebben ieder hun eigen specificiteit, finaliteit en instrumentarium, maar alle dragen ze bij tot het realiseren van de doelstelling om van de EU een competitieve en dynamische kennis-gebaseerde economie te maken met duurzame economische groei, meer en betere banen en een grotere sociale cohesie.

 • Economie, Innovatie, Wetenschap

  De Speurgids Ondernemen & Innoveren is onze jaarlijkse publicatie die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

   

 • Wetenschap

  Het overheidsbudget voor onderzoek en ontwikkeling wordt internationaal GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D) genoemd. Deze indicator, gehanteerd door OESO en EUROSTAT, geeft een idee van de input die de overheid geeft voor O&O. In 2013 ligt het Vlaamse cijfer (0,77%) boven het EU28-cijfer (0,66%).

 • Wetenschap

  Het eigenlijk wetenschapsbeleid vanuit het departement EWI en het departement OV vormt samen met het wetenschapsbeleid uit de andere beleidsdomeinen het Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschapsbeleid (HBPWB). Hier wordt de evoluti van het HBPWB vanaf 1993 getoond.

 • Wetenschap

  De inkomsten die de Hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen ontvangen van de Vlaamse overheid werden in kaart gebracht. Deze analyse is gebaseerd op de gegevens zoals die voor een recente parlementaire vraag werden verzameld.

 • Wetenschap

  Het eigenlijk wetenschapsbudget blijft toenemen.

  Dat blijkt uit de cijfers van de de Speurdgids 2015, de jaarlijkse publicatie van het departement die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

 • Wetenschap

  De initiële beleidskredieten in 2015 voor wetenschap en innovatie die rechtstreeks ressorteren onder de minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid bedragen 944,214 miljoen euro, waarvan 912,916 miljoen euro bestemd zijn voor onderzoek en ontwikkeling.

  De cijfers komen uit de Speurdgids 2015, de jaarlijkse publicatie van het departement die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Laatste tweets