Cijfers & indicatoren

Filter items
 • Wetenschap
  In 2015 was het aandeel niet-gericht en gericht onderzoek even groot. Bij begrotingsopmaak 2016 stijgt het aandeel gericht onderzoek naar 51%.

  In 2016 is er bij begrotingsopmaak een budget voor wetenschappelijk onderzoek van 1,398 miljard euro voorzien, hiervan is 679 miljoen voor het niet-gericht onderzoek en 719 miljoen voor het gericht onderzoek, m.a.w. een verhouding niet-gericht ten opzichte van gericht van 49/51.

 • Innovatie, Wetenschap
  Tabel 1 toont de kredieten per programma volgens de nieuwe begrotingsindeling 2016 (2016i) en teruggerekend naar de oude begrotingsindeling (2016i*) om vergelijkingen met het verleden mogelijk te maken.

  De initiële beleidskredieten in 2016 voor wetenschap en innovatie die rechtstreeks ressorteren onder de minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid bedragen 1.035,79miljoen euro, waarvan 989,56miljoen euro bestemd zijn voor onderzoek en ontwikkeling. De financiering van O&O vanuit EWI is historisch hoog.

 • Innovatie, Wetenschap
  Open data

  In dit dashboard kan u zelf zoeken naar het budget van een bepaalde kredietlijn of de budgetten van een bepaald beleidsdomein van de Vlaamse overheid aangaande wetenschap en innovatie.

  Er is data beschikbaar vanaf begrotingsopmaak 2008 tot begrotingsopmaak 2016.

 • Innovatie, Wetenschap
  Het O&O budget bereikt bij begrotingsopmaak een historisch hoogtepunt

  De middelen voorzien voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) nemen toe met ruim 100 miljoen euro ten opzichte van de definitieve begroting 2015. Er wordt bij begrotingsopmaak 2016 ruim 1,398 miljard euro voorzien voor O&O vanuit Vlaamse overheid.

 • Innovatie, Wetenschap
  Ten opzichte van 2015 neemt het wetenschaps- en innovatiebudget toe in 2016. Het totale budget voor wetenschap en innovatie bedraagt 2,217miljard euro bij begrotingsopmaak. Het budget voor onderzoek en ontwikkeling neemt toe. Het bedraagt ruim 1,398 miljard euro.

  De middelen die de Vlaamse overheid voorziet voor wetenschaps- en innovatiebeleid stijgen tot 2,217miljard euro bij begrotingsopmaak 2016. De Vlaamse middelen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) stijgen met ruim 100 miljoen ten opzicht van de defintieve begroting 2015. Het O&O-budget bedraagt bij begrotingsopmaak 2016 1,398 miljard. Dit is een historisch hoogtepunt.

 • Innovatie, Wetenschap
  De deelnametoelage wordt in deze figuur gerelateerd aan het BBP. Vlaanderen scoort hierbij zeer goed en eindigt in deze benchmarkoefening op een derde plaats, net voor België.

  Vlaanderen is en blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor wetenschappelijk onderzoek. Met een return in het 7de Kaderprogramma van 2,5% scoort Vlaanderen duidelijk boven de verwachting en is er een stijging ten opzichte van de voorgaande Kaderprogramma’s.

  Dat blijkt uit een analyse die EWI maakte van de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's.

 • Innovatie, Wetenschap
  Cover Vlaams Indicatorenboek 2015

  Een sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten; O&O-uitgaven die blijven stijgen bij Vlaamse bedrijven en het octrooivolume dat voor Vlaanderen is verdubbeld sinds het begin van de jaren negentig.

  Het zijn slechts enkele trends uit Vlaams Indicatorenboek WTI 2015, een publicatie van ECOOM in samenwerking met EWI en andere stakeholders dat een overzicht geeft van de meest recente beleidsindicatoren van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie. 

 • Economie, Innovatie, Wetenschap
  Foto van een datacenter

  U kunt vanaf nu per kredietlijn specifiek het geïnvesteerde budget zoeken.

 • Innovatie, Wetenschap
  Cover van de Vlaamse deelname aan Europese financieringsprogramma’s 2007-2013

  Het departement EWI analyseerde de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's van de periode 2007-2013 die te maken hebben met onderzoek en innovatie: het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid.

  Deze programma's hebben ieder hun eigen specificiteit, finaliteit en instrumentarium, maar alle dragen ze bij tot het realiseren van de doelstelling om van de EU een competitieve en dynamische kennis-gebaseerde economie te maken met duurzame economische groei, meer en betere banen en een grotere sociale cohesie.

 • Economie, Innovatie, Wetenschap

  De Speurgids Ondernemen & Innoveren is onze jaarlijkse publicatie die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

   

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Laatste tweets