Vlaamse deelname aan Europese financieringsprogramma's 2007-2013

Filter items
Innovatie, Wetenschap
Gepubliceerd op
28 augustus 2015

Kaderprogramma

Voor het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (7KP) maakte de EU 50.521 miljoen euro vrij.

Vlaanderen scoort traditioneel vrij goed in de deelname aan de Kaderprogramma's voor Onderzoek, al was er wel een dalende trend van het Vierde naar het Zesde Kaderprogramma merkbaar met een financiële return van 2,38%, 2,19% en 2,12% voor het Vierde, Vijfde en Zesde Kaderprogramma respectievelijk.

In het Zevende Kaderprogramma zien we de trend echter omkeren en is er terug een duidelijke stijging van de Vlaamse financiële return tot 2,50%.

Het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) was erop gericht innovatieve technologieën marktrijp te maken ter verhoging van de concurrentiekracht van EU ondernemingen. Dit programma had een meer bescheiden budget van 3.621 miljoen euro.

Vlaanderen was goed vertegenwoordigd in elk van de onderdelen van het programma onder andere met deelname aan het Enterprise Europe Network (EEN).

Cohesiebeleid

De Europese Commissie trok voor het Cohesiebeleid gedurende de periode 2007-2013 een budget uit van 347,41 miljard euro.

Deze middelen werden beschikbaar gesteld vanuit drie specifieke fondsen: het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds.

Beschouwd over de verschillende programma's heen kunnen we concluderen dat er voor onderzoek en innovatie in de periode 2007-2013 jaarlijks volgende bedragen naar Vlaamse begunstigden vloeiden:

  • vanuit 7KP: ongeveer 160 miljoen euro;
  • vanuit EFRO-Vlaanderen (Doelstelling 2): ongeveer 8 miljoen euro;
  • vanuit de Europese Territoriale Samenwerking (Interreg IV, Doelstelling 3): 7,3 miljoen euro.

Download en bestel hier de volledige analyse via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Monica Van Langenhove

Staf
Communicatiemedewerker
0474 77 91 13