Vlaamse investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling stevig op weg naar de 3%

Filter items
Economie, Innovatie
Gepubliceerd op
9 september 2015

Stijgende O&O inspanningen

De O&O-intensiteit voor Vlaanderen, dit is de verhouding van de totale uitgaven voor O&O tot het bruto binnenlands product van het Vlaams Gewest (bbp Vlaanderen), evolueerde van 2,32% in 2011 tot 2,51% in 2012 en 2,54% in 2013 (figuur 1).

Dit resultaat houdt rekening met de nieuwe ESR2010 berekeningswijze van het bbp regionaal, die op haar beurt zorgt voor een hogere waarde van het bbp regionaal

De Vlaamse O&O inspanningen stijgen derhalve beduidend, en dit zowel voor de publieke actoren als voor de bedrijven.

 

Innovatieleiders

Met dit resultaat evolueert Vlaanderen verder weg van het EU28-gemiddelde, dat voor 2013 op basis van schattingen door Eurostat, 1,92% bedraagt. Vlaanderen vindt aldus aansluiting met de Europese innovatieleiders en is derhalve goed op weg naar het bereiken van de 3%-norm.

 

Figuur 1: Evolutie van de O&O uitgaven (GERD) en de O&O intensiteit voor de GERD voor Vlaanderen van 2009 tot 2013, in miljoen euro of in % van het bbp (lopende prijzen)

 

 

3%-norm

Specifiek betekent deze norm dat de uitgaven voor O&O-activiteiten in Vlaanderen over alle actoren en sectoren heen ten minste 3% van het bbp moeten bedragen tegen 2020. In het kader van deze 3%-norm wordt ernaar gestreefd dat de overheid 1% en het bedrijfsleven 2% van de financiering voor hun rekening nemen.

De totale O&O-inspanningen in het Vlaams Gewest stegen sinds 2011 met 739 miljoen euro. Dit brengt de totale O&O-uitgaven in lopende prijzen voor Vlaanderen op 5.827 miljoen euro in 2013 (figuur 1).

 

Doelstelling

De publieke sector noteerde in 2013 afgerond 1.803 miljoen aan O&O-uitgaven (+189 miljoen euro) en de ondernemingen (samen met de collectieve centra) spendeerden afgerond 4.025 miljoen euro aan O&O-uitgaven (+ 550 miljoen euro).

Deze O&O-intensiteit wordt afgerond voor 1,78% privaat gefinancierd en voor 0,75% publiek gefinancierd (figuur 2). Zowel de private als de publieke financiering zijn derhalve goed op weg naar hun 2%, respectievelijk 1%, doelstelling.

 

Figuur 2 : O&O intensiteit  opgesplitst naar uitvoeringssector en financieringsbron voor Vlaanderen , 2009-2013

 

De volledige nota is beschikbaar op de website van Ecoom.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 42