Wetenschaps- en innovatiebudget gefinancierd door EWI stijgt

Filter items
Innovatie, Wetenschap
Gepubliceerd op
5 september 2016

De initiële beleidskredieten in 2016 voor wetenschap en innovatie die rechtstreeks ressorteren onder de minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid bedragen 1.035,79 miljoen euro, waarvan 989,56miljoen euro bestemd zijn voor onderzoek en ontwikkeling.

Dit betekent dat het wetenschaps- en innovatiebudget vanuit EWI een historisch hoogtepunt bereikt.

Hervormde EWI landschap

De budgettaire verschuivingen van 2016 hebben als gevolg dat de ex-IWT programma’s voordien onder programma EE “wetenschappelijk onderzoek - excellentie voor alles” en EF “meer innovatie, kenniscreatie en kennisvalorisatie” grotendeels zijn ondergebracht bij programma EC (Hermesfonds). Tabel 1 toont de kredieten per programma volgens de nieuwe begrotingsindeling 2016 (2016i) en teruggerekend naar de oude begrotingsindeling (2016i*) om vergelijkingen met het verleden mogelijk te maken.  

Tabel 1 Verdeling van de middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid gefinancierd door EWI bij begrotingsopmaak 2016  (miljoen euro)

2016: volgens huidige begrotingsindeling - 2016ï*: volgens oude begrotingsindeling 2015

Programma EE: wetenschappelijk onderzoek - excellentie voor alles

Onder het programma EE wordt er bij begrotingsopmaak 2016 561,88 miljoen euro vastgelegd (inclusief ex-IWT lijnen die nu onder programma EA en EC vallen).

De grootste veranderingen zijn:

 • Opstap van 0,9 miljoen euro voor het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) in het kader van de integratie van het hoger onderwijs
 • Er is een herfinanciering van 8 miljoen euro voor toegepast biomedisch en klinisch onderzoek (FWO) vanuit de provisie opstap economie en innovatie 2015
 • 2,2 miljoen euro FFEU middelen voorzien voor de plantentuin Meise.
 • Middelen voor de Steunpuntwerking verdwijnen

Programma EF: meer innovatie, kenniscreatie en kennisvalorisatie

Onder het programma EF wordt er bij begrotingsopmaak 2016 420,21 miljoen euro vastgelegd (inclusief de ex-IWT lijnen die nu onder programma EA en EC vallen).

De grootste veranderingen zijn:

 • Belangrijkste daling is het uitdoven van de IWT-lijn acties op initiatief van de Vlaamse Regering (0,065 miljoen euro in 2016BO t.o.v. 15,279 in 2015BA).
 • Er is een opstap van 1,5 miljoen voor I-minds
 • En een opstap van van 5 miljoen voor Flanders make (compensatie vanuit IWT)

Programma EG: Een groter draagvlak voor creativiteit, wetenschap en technologie

De beleidskredieten onder het programma EG “een groter draagvlak voor creativiteit, wetenschap en technologie” dalen met 800.000 euro doordat Flanders DC vanaf dit jaar geen subsidie meer krijgt.

Programma EC: Duurzaam economisch weefsel, het faciliteren van ondernemerschap

Onder het programma EC “Duurzaam economisch weefsel, het faciliteren van ondernemerschap” vallen vanaf 2016:

 • voor 239,89 miljoen euro aan ex-IWT-lijnen gefinancierd door het Hermesfonds,
 • de provisie opstap economie en bedrijfsleven waarvan 2,05 miljoen euro als O&O beschouwd wordt,
 • de provisie voor investeringen in O&O en het bedrijfsleven waarvan 31,801miljoen euro voor O&O bestemd is.

Programma EA: Apparaat

Onder het begrotingsprogramma EA “apparaat” vallen vanaf 2016 ex-IWT-lijnen gefinancierd door het agentschap innoveren en ondernemen (9,86 miljoen euro).

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Stefanie Maris

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0471 22 14 08