Cijfers & indicatoren

Filter items
 • Innovatie, Wetenschap
  Cover Vlaams Indicatorenboek 2015

  Een sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten; O&O-uitgaven die blijven stijgen bij Vlaamse bedrijven en het octrooivolume dat voor Vlaanderen is verdubbeld sinds het begin van de jaren negentig.

  Het zijn slechts enkele trends uit Vlaams Indicatorenboek WTI 2015, een publicatie van ECOOM in samenwerking met EWI en andere stakeholders dat een overzicht geeft van de meest recente beleidsindicatoren van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie. 

 • Economie, Innovatie, Wetenschap
  Foto van een datacenter

  U kunt vanaf nu per kredietlijn specifiek het geïnvesteerde budget zoeken.

 • Economie, Innovatie
  De O&O-intensiteit voor Vlaanderen, dit is de verhouding van de totale uitgaven voor O&O tot het Bruto Binnenlands Product van het Vlaams Gewest (BBPR), evolueerde van 2,32% in 2011 tot 2,51% in 2012 en 2,54% in 2013 (figuur 1).

  Vlaamse inspanningen voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) zitten, ondanks het feit dat de afgelopen jaren economisch niet makkelijk waren, stevig in de lift.

 • Innovatie, Wetenschap
  Cover van de Vlaamse deelname aan Europese financieringsprogramma’s 2007-2013

  Het departement EWI analyseerde de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's van de periode 2007-2013 die te maken hebben met onderzoek en innovatie: het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid.

  Deze programma's hebben ieder hun eigen specificiteit, finaliteit en instrumentarium, maar alle dragen ze bij tot het realiseren van de doelstelling om van de EU een competitieve en dynamische kennis-gebaseerde economie te maken met duurzame economische groei, meer en betere banen en een grotere sociale cohesie.

 • Economie
  Glazen voorgevel van bankgebouw

  De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer starter, kmo, vrij beroep of grote onderneming onvoldoende zekerheden kunt voorleggen. De Vlaamse overheid stelt zich borg tot en met anderhalf miljoen euro.

  Recente cijfers tonen nu aan dat de hefboomwerking van de maatregel groot blijft.

 • Economie
  Logo PMV

  Ondernemingen die behoefte hebben aan kredietwaarborgen boven 1,5 miljoen euro kunnen terecht bij Gigarant, een instrument van PMV.

  Recente cijfers tonen een stijgen lijn in kredietbedragen en verbintenissen.

 • Economie, Innovatie, Wetenschap

  De Speurgids Ondernemen & Innoveren is onze jaarlijkse publicatie die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

   

 • Wetenschap

  Het overheidsbudget voor onderzoek en ontwikkeling wordt internationaal GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D) genoemd. Deze indicator, gehanteerd door OESO en EUROSTAT, geeft een idee van de input die de overheid geeft voor O&O. In 2013 ligt het Vlaamse cijfer (0,77%) boven het EU28-cijfer (0,66%).

 • Wetenschap

  Het eigenlijk wetenschapsbeleid vanuit het departement EWI en het departement OV vormt samen met het wetenschapsbeleid uit de andere beleidsdomeinen het Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschapsbeleid (HBPWB). Hier wordt de evoluti van het HBPWB vanaf 1993 getoond.

 • Wetenschap

  De inkomsten die de Hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen ontvangen van de Vlaamse overheid werden in kaart gebracht. Deze analyse is gebaseerd op de gegevens zoals die voor een recente parlementaire vraag werden verzameld.

Laatste tweets