Subscribe to RSS - Algemeen

Algemeen

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
2 May 2011

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering beslist om in het kader van de peterschapsprojecten met/voor ondernemers een tweesporenbeleid te ontwikkelen. Organisatoren met ervaring bij het kwaliteitsvol organiseren van deze peterschapsprojecten zullen niet meer met projectsubsidies ondersteund worden in de toekomst, maar met langlopende beheersovereenkomsten. Voor nieuwe organisatoren blijft het bestaande subsidiemechanisme gelden. In totaal is een budget voorzien van 3 miljoen euro per jaar.

Nieuws
Gepubliceerd op
2 May 2011

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering beslist een permanent karakter te verlenen aan de versoepelingen voor gewone waarborgen, die eerder ingevoerd waren bij urgentiebesluit tijdens de financiële en economische crisis. Anderzijds wordt de tijdelijke regeling voor waarborgen voor overbruggingskredieten stopgezet op 30 juni 2011, nu de financiële en economische crisis grotendeels achter de rug is en het herstel zich doorzet.

Nieuws
Gepubliceerd op
18 March 2011

For your participation and all questions regarding COST (European Cooperation in Science and Technology) please contact Karel Goossens who is responsible for the COST coordination in Flanders. The COST secretariat will be managed by Els Jacobs. 

Nieuws
Gepubliceerd op
18 March 2011

Voor uw deelname of vragen met betrekking tot COST (European Cooperation in Science and Technology) kan u terecht bij Karel Goossens die instaat voor de COST coördinatie in Vlaanderen. Het secretariaat wordt bemand door Els Jacobs.

U kan hen bereiken op het algemeen e-mailadres cost@ewi.vlaanderen.be of op het nummer 02 553 58 60. Meer informatie vindt u op de COST pagina’s van deze website.

Nieuws
Gepubliceerd op
28 February 2011

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) België organiseert een reeks lezingen rond het thema ‘reproductieve gezondheid in globaal perspectief’. Deze lezingen worden gehouden in het Nederlands en vinden plaats in ‘De Zebrastraat’ te Gent, telkens om 19u30.

Nieuws
Gepubliceerd op
24 February 2011

Aankondiging jaarverslag 2010Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie presenteert u met enige trots zijn eerste jaarverslag. Trots, omdat de wijze waarop we dit jaarverslag opbouwden en presenteren helemaal strookt met drie van onze belangrijkste doelstellingen als departement.

Nieuws
cover economic key figures
Gepubliceerd op
10 February 2011

Since 2010, the Department of Economy, Science and Innovation publishes a series of leaflets highlighting different key figures for Flanders. Each leaflet offers the most recent economic or scientific figures and trends for Flanders.In the most recent leaflet you will find a selection of important economic key figures for Flanders, such as the economic growth, export, investments, etc. 

 

Nieuws
Gepubliceerd op
10 February 2011

Het departement EWI publiceert sinds 2010 de reeks “Kerncijfers over economie, wetenschap en innovatie”. Iedere folder geeft de meest actuele cijfers, grafieken en tendensen voor Vlaanderen rond een specifiek thema. De nieuwe folder in deze reeks is zopas verschenen en zoomt in op enkele economische kerncijfers zoals de economische groei, de investeringstrend, het verloop van de export en de ecologiepremie van Agentschap Ondernemen.

Nieuws
Gepubliceerd op
10 February 2011

COST (European Cooperation in Science and Technology) is aan zijn 10de oproep toe.  De deadline voor het indienen van “outline proposals” is 25 maart 2011 (eerste ronde).  De geselecteerde acties uit de eerste ronde dienen een volledig voorstel uit te werken tegen 13 mei 2011 (tweede ronde). Meer informatie aangaande de oproep kunt u vinden op de COST-website: www.cost.eu/participate/open_call

Nieuws
Gepubliceerd op
17 January 2011

The new EWI Review magazine n° 12 is now available. This time we put the spotlight on the culture and mentality in which entrepreneurship (and innovation) in Flanders flourishes – or could flourish.

Pages

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.