News

Filter items
 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  17 December 2012

  Onder impuls van Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, kende de Vlaamse Regering vrijdag 17 december 2012 steun toe aan een project dat zal toelaten overheidsinformatie gemakkelijker te delen en hergebruiken. Dit 'open data'-platform zal ontwikkeld worden door iMinds, het Vlaams strategisch onderzoeksinstituut voor ICT-innovatie. Vlaanderen zal met dit project aansluiten bij de koplopers van de EU op het gebied van open data.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  7 December 2012

  Op vrijdag 7 december 2012, hebben de Vlaamse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap tijdens een gemeenschappelijke vergadering in Namen, de tekst goedgekeurd van het samenwerkingsakkoord dat de overdracht regelt van de Nationale Plantentuin van België naar de Vlaamse Gemeenschap. De goedkeuring van de tekst brengt een einde aan een toestand van onzekerheid waarin de Plantentuin meer dan 10 jaar verkeerde. De overgang van de botanische tuin was reeds afgesproken in 2001 tijdens de vijfde staatshervorming, maar de onderhandelingen sleepten al die tijd aan.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  23 October 2012

  Met de ondertekening van de ‘Berlin Declaration on Open Access’ in 2007, engageerden 18 Belgische onderzoeksinstellingen en onderzoeksfondsen zich om de disseminatie van wetenschappelijk onderzoek in Open Access te ondersteunen. Met de Brussels Declaration wordt bevestigd dat Open Access de standaard moet zijn bij de disseminatie van Belgisch onderzoek. Alle partijen verbinden zich er bovendien toe om het voortouw te nemen om dit ook Europees en wereldwijd gerealiseerd te zien. 

 • Nieuws
  iMinds
  Gepubliceerd op
  9 October 2012

  De nieuwe naam iMinds geeft weer dat technologie niet volstaat om de grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze organisatie doet daarom een beroep op onderzoekers en ondernemers van wereldklasse en met diverse achtergronden. iMinds omvat al deze facetten.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  5 October 2012

  Op initiatief van minister Ingrid Lieten ondertekenden het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en de Turkse Onderzoeksraad (TÜBITAK) in mei 2012 in Ankara (Turkije) een overeenkomst om samen te werken op het vlak van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 

 • Nieuws
  NIeuwsbrief
  Gepubliceerd op
  21 September 2012

  De nieuwe e-nieuwsbrief staat online. Lees hem via http://bit.ly/PPwwh3 en deel de interessante artikels via jouw eigen netwerk.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  29 June 2012

  Op vrijdag 29 juni 2012 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed voor de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen van de Vlaamse universiteiten. De Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) bedragen vanaf 2013 minstens 150 miljoen euro per jaar en zijn dus een belangrijke financieringsbron voor grensverleggend wetenschappelijk onderzoek.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  19 June 2012

  Om een antwoord te bieden aan de stijgende nood aan actuele onderzoeksinformatie levert het departement EWI aanzienlijke inspanningen om klantgerichte diensten aan te bieden, die het niveau van een eenvoudige projectendatabank ruimschoots overstijgen.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  3 May 2012

  Minister Lieten heeft professor Soete vorig jaar gevraagd om na zijn eerste rapport opnieuw een stand van zaken op te maken van het innovatielandschap in Vlaanderen. “De aanbevelingen van het rapport-Soete zijn de voorbije jaren telkens als leidraad meegenomen bij elk initiatief dat de regering heeft genomen in het domein van innovatie en wetenschappelijk onderzoek”, zegt Ingrid Lieten. Woensdag 2 mei 2012 overhandigde professor Soete haar officieel het tweede rapport met beleidsaanbevelingen. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  23 March 2012

  Op 1 maart 2012 keurde de Herculesstichting, het Vlaams financieringsagentschap voor onderzoeksinfrastructuur, 44 aanvragen goed voor een totaal bedrag van meer dan 25 miljoen euro.