News

Filter items
 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  3 May 2012

  Minister Lieten heeft professor Soete vorig jaar gevraagd om na zijn eerste rapport opnieuw een stand van zaken op te maken van het innovatielandschap in Vlaanderen. “De aanbevelingen van het rapport-Soete zijn de voorbije jaren telkens als leidraad meegenomen bij elk initiatief dat de regering heeft genomen in het domein van innovatie en wetenschappelijk onderzoek”, zegt Ingrid Lieten. Woensdag 2 mei 2012 overhandigde professor Soete haar officieel het tweede rapport met beleidsaanbevelingen. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  27 April 2012

  Ingrid Lieten zet vandaag een stap verder in de opbouw van haar beleid sociale innovatie. De Vlaamse minister wil met dat beleid een vlindernet vormen om de vele goede ideeën die er in onze gemeenschap leven rond het aanpakken van uitdagingen zoals vergrijzing, vergroening en verarming samen te brengen. In dialoog met de gemeenschap worden de beste ideeën uitgevoerd. Op de Rondetafel van vandaag treedt de minister in overleg met de maatschappelijke spelers over hoe dat vlindernet er moet uitzien, maar ook hoe dat net tot een fabriek van verdere ideeën kan uitgroeien.

   

 • Nieuws
  Nieuw Industrieel Beleid
  Gepubliceerd op
  28 March 2012

  Om onze concurrentiekracht en welvaart op peil te houden in een wereld die razendsnel verandert, engageerden de Vlaamse Regering en alle socio-economische en maatschappelijke partners zich met Vlaanderen in Actie en Pact 2020. Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) maakt dat engagement concreet en reikt beleidsmaatregelen aan om de economie in Vlaanderen ook effectief meer ondernemend, innovatiever, groener en sociaal sterker te maken.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  23 March 2012

  Op 1 maart 2012 keurde de Herculesstichting, het Vlaams financieringsagentschap voor onderzoeksinfrastructuur, 44 aanvragen goed voor een totaal bedrag van meer dan 25 miljoen euro.

 • Nieuws
  wist je dat?
  Gepubliceerd op
  19 March 2012

  Wist je dat je de hartslag van innoverend Vlaanderen bijna in real time kunt voelen? Ga naar www.ewi-jaarverslag.be!

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  13 February 2012

  Ronde Tafel Bouw als pilootproject van het NIB

  De bouwsector staat de komende tien jaar voor heel wat uitdagingen. Zo is er nood aan woningen die energiezuiniger en compacter zijn en moeten bouwondernemingen grondstoffen in de toekomst ‘slimmer’ gebruiken. Met de Rondetafel Bouw die vrjdag 10 februari 2012 opstartte, gaat de bouwsector op zoek naar interessante veranderingstrajecten die tegelijk de Vlaamse economie kunnen aanzwengelen.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  9 February 2012

  Open oproep COST

  COST is ondertussen aan zijn 12de oproep toe. De deadline voor het indienen van “outline proposals” is 30 maart 2012 (eerste ronde). De geselecteerde acties uit de eerste ronde dienen een volledig voorstel uit te werken tegen 27 juli 2012 (tweede ronde). Meer informatie aangaande de oproep kan u vinden op de COST-website: http://www.cost.esf.org/participate/open_call.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  8 February 2012

  Minister van Innovatie Ingrid Lieten is erg tevreden dat gisteren de eerste twee TINA-dossiers werden goedgekeurd. “Het TINA fonds is van groot belang om van het gericht innovatiebeleid van deze regering een economisch succes te maken en ondernemen in Vlaanderen aan te moedigen.”

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  7 February 2012

  Recent kwam door enkele bevragingen van de ondernemersorganisaties aan het licht dat een groter deel van de ondernemers hun toegang tot het bankkrediet als verslechterd inschatten. In het kader van de Ronde Tafels Banken en Bedrijven engageerde het departement EWI zich ertoe om de markt van kredieten aan ondernemingen te monitoren en hierover ook publiekelijk te rapporteren. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  3 February 2012

  De Vlaamse Regering heeft vandaag vzw FISCH erkend als competentiepool. Flanders Innovation hub for Sustainable CHemistry, kortweg vzw FISCH wil innovaties rond duurzame chemie versterken en versneld naar de markt brengen, om zo het transitieproces naar duurzame chemie in Vlaanderen te versnellen.