News

Filter items
 • Nieuws
  Overdracht van familiale kmo's: wat is het effect?
  Gepubliceerd op
  4 October 2016

  In dit onderzoek van Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) wordt ingegaan op het effect van de overdracht van eigendom en/of leiding op de doelen, de prestatie en de structuren van de onderneming en de familie. Meer bepaald wordt onderzocht of families beter presteren op bedrijfs- en familiaal vlak na de overdracht, of ze professioneler gaan werken na de overdracht en of belemmeringen op bedrijfs-en familiaal vlak weggewerkt worden na de overdracht.

 • Nieuws
  Impact van durfkapitaalinvesteringen op bedrijfsprestaties
  Gepubliceerd op
  26 September 2016

  Uit de studie van Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie blijkt dat zowel de structurele als de geografische kenmerken van durfkapitaalinvesteerders een impact hebben op de prestaties van hun portfoliobedrijven, meer bepaald op de groei van de werkgelegenheid.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  26 September 2016

  Ondernemerschap wordt in Vlaanderen steeds meer gezien als een haalbare en wenselijke stap. In 2015 zag 48% van de ondervraagden voldoende opportuniteit om een bedrijf op te richten en meende 31% over voldoende kennis, bekwaamheid en ervaring te beschikken om een nieuw bedrijf op te richten. Bovendien had 10% ook effectief de intentie om binnen de 3 jaar een nieuw bedrijf te starten. Dat blijkt uit de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

 • Nieuws
  Met de ondertekening van de notariële akte van de fusie werd iMinds vzw officieel ontbonden en geïntegreerd in imec. Het vernieuwde imec brengt bijna 3.500 wetenschappers van over de hele wereld samen om in elk van die toepassingsgebieden het onmogelijke mogelijk te maken
  Gepubliceerd op
  22 September 2016

  Met de ondertekening van de notariële akte van de fusie werd iMinds vzw officieel ontbonden en geïntegreerd in imec. Het vernieuwde imec brengt bijna 3.500 wetenschappers van over de hele wereld samen om in elk van die toepassingsgebieden het onmogelijke mogelijk te maken.

 • Nieuws
  EU nieuws
  Gepubliceerd op
  12 September 2016

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  11 September 2016

  Uit de analyse van het Steunpunt ORE-onderzoek blijkt dat zowel industriële als dienstengerelateerde lead firms 20 tot 22,5 maal meer toegevoegde waarde produceren vergeleken met de toegevoegde waardecreatie van een typisch bedrijf uit hun sector. Daarnaast tewerkstellen zij ook 8,7 tot 8,9 maal meer werknemers.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  10 September 2016

  Een studie van Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) ging na of het stelsel van economische werkloosheid voor werknemers een bescherming biedt in de daaropvolgende jaren, en of het een bescherming biedt tegen latere nadelige job-transities. Een regelmatige weerkerende kritiek op het stelsel is namelijk dat door de vlotte toegangsvoorwaarden en de lange duurtijd dat de werkgever ervan gebruik kan maken, ook minder gezonde ondernemingen en jobs zonder toekomstperspectief artificieel in stand worden gehouden.

 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (9 september 2016)
  Gepubliceerd op
  9 September 2016

  O.a. Strategische transformatiesteun en EFRO-steun. Vanaf nu komen de regeringsdocumenten elke maandag na de ministerraad online op vlaanderen.be.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  5 September 2016

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  28 August 2016

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.