News

Filter items
 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  4 November 2018

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  31 October 2018

  Op 6 december is het weer zover. Dan worden de jaarlijkse e-gov Awards uitgereikt aan overheidsdiensten die beloftevolle e-gov-projecten realiseerden. Ons eigen FRIS-onderzoeksportaal is genomineerd in de categorie "Open Data" en "Beste Project". Duimen maar voor een 2 op 2.

   

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  31 October 2018

  Europa gaat 300 miljoen euro vrijmaken om nieuwe initiatieven voor de bescherming van de oceanen te financieren. Het gaat om "projecten ter bestrijding van vervuiling door plastic, om de duurzaamheid van de blauwe economie te verhogen en om het onderzoek en de monitoring op zee te verbeteren", verklaart de Europese Commissie in een mededeling.

 • Nieuws
  Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2018-2019
  Gepubliceerd op
  29 October 2018

  De Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2018-2019 werd afgelopen vrijdag goedgekeurd op de Vlaamse Regering.

 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 oktober 2018)
  Gepubliceerd op
  26 October 2018

  O.a. handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid, samenwerkingsakkoord uitvoeringsbepalingen Single Permit en wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband

 • Nieuws
  Schriftelijke vragen deze week | week 43
  Gepubliceerd op
  26 October 2018

  O.a. vereenvoudiging structuur PMV-groep, fusie innovatiecentra en stand van zaken transitieprioriteit Industrie 4.0.

 • Nieuws
  Wat is het Flanders Future Techfund?
  Gepubliceerd op
  26 October 2018

  In de Septemberverklaring werd de oprichting aangekondigd van het Flanders Future Techfund. In de commissie gaf minister Muyters uitleg bij het nieuwe fonds. "De doelstelling is de technologieplatformen van onze SOC’s en speerpuntclusters breed te ontwikkelen zodat alle onderzoekstoepassingen parallel gevaloriseerd kunnen worden in plaats van na elkaar of soms helemaal niet."

 • Nieuws
  Verslag Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (25 oktober 2017)
  Gepubliceerd op
  26 October 2018

  O.a. vraag om uitleg over de uitrol van het digitaal loket voor ondernemers, de vereenvoudigde innovatiesteun en over CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) en de impact van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  26 October 2018

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  23 October 2018

  Wij zijn op dit ogenblik op zoek naar twee nieuwe collega's nl. twee beleidsmedewerker wetenschapsbeleid: gepersonaliseerde geneeskunde. Het gaat hier om twee voltijdse functies, die op contractuele basis aangeworven worden voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 november 2021.