News

Filter items
 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  29 November 2013

  Tot nu toe leverden de Vlaamse universiteiten tweemaal per jaar hun onderzoeksinformatie aan voor de uitwisseling hiervan in FRIS. Ze werden hiervoor per geleverd project vergoed. Deze werkwijze was niet optimaal omdat de informatie niet volledig actueel was en niet alle gegevens naar de website doorstroomden.Het departement EWI en de universiteiten slaan de handen nu in elkaar om van deze werkwijze af te stappen en sluiten begin 2014 de zogenaamde 'overeenkomsten impulsfinanciering’ af. Hiermee gaan de instellingen de uitdaging aan om hun achterliggende systemen en informatiearchitectuur zodanig te herstructureren dat de informatie die zij op het FRIS-onderzoeksportaal aanbieden voldoende kwaliteitsvol is: correct, volledig en up-to-date.

 • Nieuws
  Richting Morgen
  Gepubliceerd op
  8 November 2013

  Samen met het communicatiebureau RCA werd er gewerkt aan een vervolg van de mediacampagne ‘Richting Morgen’ om wetenschap, technologie en innovatie meer onder de aandacht te brengen bij het brede publiek en jongeren. ‘Richting Morgen’ is een oproep aan iedereen om open te staan voor de mogelijkheden van wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie en zich hiervoor te engageren. Voor de campagne Richting Morgen 2013 werden 4 nieuwe rolmodellen geselecteerd, 2 vrouwen en 2 mannen. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  14 October 2013

  De nieuwe editie van VRIND beschrijft de demografische, macro-economische en sociaalmaatschappelijke context waarin de Vlaamse overheid optreedt. De VRIND is een publicatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  14 October 2013

  Eén jaar na de ondertekening van de Brussels Declaration on Open Access plaatst Departement EWI naar aanleiding van haar studiedag rond Open Access het thema terug op de agenda, Open Access gaat over het publiek beschikbaar stellen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor zijn er samenwerkingen mogelijk en kunnen innovatieve ideeën sneller worden vermarkt. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  8 October 2013

  De regeringen van Vlaanderen en Nederland hebben afgesproken om intensiever samen te werken op het gebied van innovatie en van logistiek en transport, samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden.

 • Nieuws
  Sociale innovatie
  Gepubliceerd op
  7 October 2013

  Sociale innovatie is in Vlaanderen relatief nieuw, maar wint snel terrein. Dat merkten we onder meer aan het succes van de EWI-projectoproep. We kregen maar liefst 137 voorstellen. 20 werden geselecteerd door een onafhankelijke groep van experten.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  19 September 2013

  Ouderenzorg van de toekomst

  Onze ouderen zijn niet van gisteren, dus laat de ouderenzorg dat ook niet zijn. In het licht van de ouderenpiek tegen 2020, zet minister Ingrid Lieten zich in om het aanbod van ouderenzorg betaalbaar, toegankelijk en dicht bij de mensen te houden. Ze reikt een experimenteerruimte aan waar partners uit de hele zorgsector samen hun schouders zetten onder nieuwe oplossingen die inspelen op de behoeften en levenskwaliteit van ouderen. Een innovatieve aanpak die focust op zolang mogelijk thuis en in je wijk leven, en die vandaag officieel van start gaat met de lancering van Zorg Proeftuinen Vlaanderen.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  18 September 2013

  Vandaag maakte Minister-president Kris Peeters 3,2 miljoen euro voor vrij voor de ondersteuning van brugprojecten binnen het STEM-actieplan. Hij ondersteunt hiermee projecten die “de brug slaan” tussen het onderwijs en de bedrijfswereld in Vlaanderen. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  3 September 2013

  Het Indicatorenboek 2013 wordt in opdracht van minister Lieten opgemaakt door ECOOM en geeft de meest recente resultaten, die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen weer.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  6 August 2013

  In het artikel over sociale innovatie in De Standaard van 5 augustus 2013 wordt hoofdzakelijk een eenzijdige opinie weergegeven over de open oproep sociale innovatie die de Vlaamse Regering begin dit jaar openstelde : Oproep Sociale Innovatie 2013. Wij geven graag onze reactie hierop.