News

Filter items
 • Nieuws
  groene economie
  Gepubliceerd op
  5 December 2016

  De Vlaamse economie vergroent, maar op een langzame wijze. Dat blijkt uit de Monitor Groene Economie die vandaag op een studiedag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Kanselarij en Bestuur werd voorgesteld. De milieukwaliteit verbetert stelselmatig, maar om de langzame evolutie richting groene economie aan te zwengelen, moet een versnelling hoger geschakeld worden. Een geslaagde vergroening leidt tot een veerkrachtigere economie, nieuwe markten die ontstaan en een hoger welzijn.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  9 November 2016

  Het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken is één van de vijf partners die zich binnen het project CHARM-PCP engageert om de verkeersellende in Europa aan te pakken. Samen hopen ze de innovatie op het vlak van verkeersmanagement aan te zwengelen.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  7 November 2016

  Op hun bilaterale ontmoeting op de Top Vlaanderen-Nederland te Gent bespraken Vlaams minister van Innovatie Philip Muyters en zijn Nederlandse collega staatssecretaris van Dam een versterkte samenwerking op drie domeinen.

 • Nieuws
  Innovatief aanbesteden
  Gepubliceerd op
  31 October 2016

  De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag 28 oktober de visienota ‘innovatieve overheidsopdrachten’ goed. Ze wil op die manier overheidsopdrachten meer strategisch inzetten voor innovatie. In totaal is een bedrag voorzien van 5 miljoen euro voor de stimulering van de aankoop en ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Het programma Innovatieve Overheidsopdrachten wordt getrokken door Veerle Lories, projectleider transversaal innovatiebeleid.

 • Nieuws
  Vijf pilootprojecten 'Terug in Omloop' geselecteerd
  Gepubliceerd op
  27 October 2016

  Verontreinigde terreinen zijn vaak  ‘blinde vlekken’ in en rond stedelijke gebieden. De Pilootprojecten zijn een instrument om nieuwe inzichten te verwerven over de aanpak van de ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen van vandaag. De projecten combineren onderzoek en opbouw van praktische, toegepaste praktijkkennis.

 • Nieuws
  PACT 2020 Cover
  Gepubliceerd op
  24 October 2016

  Elk jaar wordt aan de hand van een set van indicatoren gemeten of Vlaanderen op de goede weg is om de doelstellingen van het Pact 2020 te halen. We lichten er even de indicatoren duurzame topregio, innovatie en ondernemerschap uit.

 • Nieuws
  Oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor Leertrajecten computationeel denken
  Gepubliceerd op
  14 October 2016

  In het kader van de STEM-doelstellingen van het Vlaamse Wetenschapscommunicatiebeleid zal de minister bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport vanaf dit schooljaar een meerjarig ICT-impulsprogramma ondersteunen.

 • Nieuws
  STI in Flanders 2016
  Gepubliceerd op
  10 October 2016

  Nieuwe "STI in Flanders”-publicatie werd aan een update onderworpen, met cijfers beschikbaar tot september 2016. Vanaf nu beschikbaar.

 • Nieuws
  Innovatiegraad Vlaamse ondernemingen stijgt
  Gepubliceerd op
  6 October 2016

  Uit de jongste meting van ECOOM blijkt dat de Vlaamse ondernemingen weer meer met innovatie bezig zijn. “De innovatiegraad overstijgt opnieuw het niveau van 2007. Daarmee hebben de Vlaamse bedrijven de crisis van 2008 verteerd,“ zegt Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters.

 • Nieuws
  Regional Statistisch Jaarboek 2016
  Gepubliceerd op
  4 October 2016

  Eurostat publiceerde onlangs zijn regionaal statistisch jaarboek 2016.