News

Filter items
 • Nieuws
  2000 euro voor handelaars bij hinder wegenwerken
  Gepubliceerd op
  27 December 2016

  Handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat zullen vanaf deze zomer automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2000 euro. Daar bovenop kan er nog een extra vergoeding van 80 euro per dag komen als ze ook gedwongen worden hun zaak volledig te sluiten.

 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (...)
  Gepubliceerd op
  23 December 2016

  O.a. goedkeuring convenanten imec, Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), Antwerp Management School (AMS), Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) en Orpheus Instituut.

 • Nieuws
  Schriftelijke vragen 2016 - week 51
  Gepubliceerd op
  23 December 2016

  O.a. Woonkredieten voor zelfstandigen - Knelpunten, Speerpuntclusters - Stand van zaken en Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring.

 • Nieuws
  Oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor een "Flankerend Project" in het kader van het STEM-ICT-impulsprogramma
  Gepubliceerd op
  23 December 2016

  Vlaams minister van Innovatie komt met een ICT-impulsplan om de digitale geletterdheid van jongeren te verhogen. Het plan, dat inzet op acties buiten de schooluren, zal 5 jaar lang ondersteund worden.

  Deze oproep richt zich tot het indienen van projectvoorstellen voor het "Flankerend project" in het kader van het ruimere STEM-ICT-impulsprogramma.

 • Nieuws
  Minister Muyters wil jongeren leren coderen
  Gepubliceerd op
  23 December 2016

  Vlaams minister van Innovatie komt met een ICT-impulsplan om de digitale geletterdheid van jongeren te verhogen. Het plan, dat inzet op acties buiten de schooluren, zal 5 jaar lang ondersteund worden. Via een flankerend beleid moeten de verworven ervaringen in die tijd hun weg vinden naar het reguliere onderwijs.

 • Nieuws
  Catalisti: speerpuntcluster chemie en kunststoffen
  Gepubliceerd op
  19 December 2016

  Gisteravond is Catalisti voorgesteld, een van de vijf speerpuntclusters. Ze moet voor innovatie in de chemie- en kunststoffensector zorgen.

 • Nieuws
  EU-nieuws
  Gepubliceerd op
  19 December 2016

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Schriftelijke vragen 2016 - week 50
  Gepubliceerd op
  19 December 2016

  O.a. Computationeel denken bij kinderen - Afstemming initiatieven, Sluiting Caterpillar - Gevolgen voor Vlaamse werknemers en Brownfieldconvenants - Stand van zaken.  

 • Nieuws
  Brexit: Vlaamse Regering vastbesloten om impact te beperken
  Gepubliceerd op
  17 December 2016

  De studiedienst van de Vlaamse Regering onderzocht twee mogelijke scenario’s. In beide gevallen is er sprake van een daling van het Vlaamse BBP tegen 2030, met respectievelijk 2,6% en 1,8%. 

 • Nieuws
  Herontwikkeling site Ford Genk van start
  Gepubliceerd op
  17 December 2016

  1 jaar nadat Vlaanderen eigenaar geworden is van de Ford-terreinen in Genk, starten de werken om van de site een nieuwe bloeiende bedrijvenzone te maken. Nv De Scheepvaart zal optreden als bouwheer voor de sanering, de afbraak van de oude fabriekshallen en de aanleg van de gemeenschappelijke nutsinfrastructuur op het terrein.