News

Filter items
 • Nieuws
  The Excellence of Science (EOS): meer dan 30 miljoen euro per jaar voor fundamenteel onderzoek
  Gepubliceerd op
  16 December 2016

  Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en haar Franstalige tegenhanger Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) slaan de handen in elkaar voor een doorgedreven onderzoekssamenwerking tussen de gewesten/regio’s: het EOS-programma. De eerste EOS projecten zullen op 1/1/2018 van start kunnen gaan.

 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (9 december 2016)
  Gepubliceerd op
  16 December 2016

  O.a. samenstelling van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO), cofinanciering van EFRO-projecten en dotatie aan NV De Scheepvaart voor herontwikkeling Ford-site.

 • Nieuws
  Verslag Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (16 december 2016)
  Gepubliceerd op
  16 December 2016

  O.a. de verschuiving van de productieactiviteit bij Volvo, de rol van de Vlaamse overheid in het Health & Care Fonds van Gimv en de stroomlijning van de initiatieven ter stimulering van kennisdiffusie.

 • Nieuws
  Perspectieven voor de toekomst van de Europese chemische industrie ("7+7" overleg in Brussel van 14 november)
  Gepubliceerd op
  15 December 2016

  In het 7 + 7 overleg, beraadslagen 7 lidstaten en hun 7 chemiefederaties - samen meer dan 80% van de Europese Chemie - op regelmatige basis over mogelijke gemeenschappelijke initiatieven t.o.v. het Europese niveau. Daarnaast worden ook toekomstige beleidsinitiatieven of best practices uitgewisseld. Het recentste overleg had plaats in Brussel op 14 december.

 • Nieuws
  "Dringend oplossingen zoeken voor de nieuwe uitdagingen" (OESO)
  Gepubliceerd op
  12 December 2016

  De tweejaarlijkse "Science, Technology and Innovation Outlook" (STI) van de Oeso maakt telkens een voorspelling van de grote uitdagingen waar de 35 meestal welvarende lidstaten van de organisatie een antwoord op zullen moeten vinden in de komende jaren. De Oeso kijkt daarnaast ook naar het budget dat de overheden van de betrokken landen investeren in onderzoek en ontwikkeling naar die nieuwe uitdagingen.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  12 December 2016

  Wie informatie zoekt over de O&O&I kerngegevens en de bijhorende EU-middelen voor O&O&I van EFRO en KP voor OTO ten voordele van Vlaanderen (en een reeks andere EU regio’s) kan vanaf nu terecht bij de R&I Regional Viewer.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  11 December 2016

  Op 1 januari 2017 volgt de VARIO de VRWI op. Welke thema's uit het Vlaams Wetenschaps-, Technologie-, Innovatie-, Industrie-, of Ondernemersbeleid moet de VARIO volgens u prioritair behandelen?

 • Nieuws
  Schriftelijke vragen 2016 - week 49
  Gepubliceerd op
  11 December 2016

  O.a. ex-post evaluatie van Interuniversitaire attractiepolen (IUAP),  provinciale verdeling Innovatiesteun aan bedrijven en Masterplan Ford Genk - Herontwikkeling terreinen.

 • Nieuws
  EU-nieuws
  Gepubliceerd op
  7 December 2016

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  groene economie
  Gepubliceerd op
  5 December 2016

  De Vlaamse economie vergroent, maar op een langzame wijze. Dat blijkt uit de Monitor Groene Economie die vandaag op een studiedag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Kanselarij en Bestuur werd voorgesteld. De milieukwaliteit verbetert stelselmatig, maar om de langzame evolutie richting groene economie aan te zwengelen, moet een versnelling hoger geschakeld worden. Een geslaagde vergroening leidt tot een veerkrachtigere economie, nieuwe markten die ontstaan en een hoger welzijn.