News

Filter items
 • Nieuws
  EU-China: "Meer interne samenwerking tussen lidstaten t.a.v. China”
  Gepubliceerd op
  23 December 2019

  Op initiatief van Jean-Eric Pacquet, Directeur-generaal DG Research & Innovation werd op 18 december 2019 een High Level meeting georganiseerd tussen de Europese Commissie en de EU-lidstaten over de O&O-samenwerking tussen enerzijds de Europese Unie en haar lidstaten en anderzijds China.

 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 december 2019)
  Gepubliceerd op
  20 December 2019

  O.a. Vlaamse klimaatstrategie 2050, Vlaams beleidsplan Open Science en oprichting Open Science Board, AI-onderzoeksprogramma: subsidie voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2020 en Innovatieprogramma Moonshot 'Vlaanderen CO2-neutraal': subsidie drie projecten.

 • Nieuws
  Schriftelijke vragen deze week | week 49 - 51
  Gepubliceerd op
  20 December 2019

  O.a. Vlaamse deelname ruimtevaartprogramma's European Space Agency (ESA), Flanders Future Techfund, ecologische recreatieparken en investeringen in scale ups via Arkimedes-fonds II.
   

 • Nieuws
  Vlaamse Regering hecht goedkeuring aan onderzoeksprogramma 'Cybersecurity Initiative Flanders'
  Gepubliceerd op
  16 December 2019

  Begin dit jaar keurde de Vlaamse Regering het Vlaams beleidsplan rond CyberSecurity goed. Op initiatief van Vlaams minister Hilde Crevits hecht de Vlaamse Regering nu voor de invulling van het eerste deel, uitvoeren van top strategisch basisonderzoek, haar goedkeuring aan het onderzoeksprogramma 'Cybersecurity Initiative Flanders'. Ze kent ook een subsidie toe aan het onderzoeksprogramma voor het eerste werkingsjaar van bijna 8 miljoen euro.

 • Nieuws
  Europese Green Deal: Commissie maakt haar plannen kenbaar
  Gepubliceerd op
  13 December 2019

  Vorige week publiceerde de Europese Commissie haar mededeling en plannen voor een Europese Green Deal. De Europese Green Deal is de nieuwe Europese groeistrategie, met een routekaart op weg naar een duurzame Europese economie waarbij de klimaat- en milieuproblemen gezien worden als kansen op alle beleidsterreinen en tegelijk gezorgd wordt voor een eerlijke en inclusieve transitie voor iedereen.

 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (13 december 2019)
  Gepubliceerd op
  13 December 2019

  O.a. onderzoeksprogramma Cybersecurity Vlaanderen en selectie en goedkeuring nieuwe UNESCO projectvoorstellen voor financiering via het Vlaams UNESCO-Trustfonds.

 • Nieuws
  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (12 december 2019)
  Gepubliceerd op
  12 December 2019

  Vraag om uitleg over de evaluatie en actualisering van Flanders' Care.

 • Nieuws
  Eerste bijeenkomst stuurgroep Artificiële Intelligentie
  Gepubliceerd op
  9 December 2019

  Op 9 december kwam de stuurgroep Artificiële Intelligentie voor de eerste maal bijeen in aanwezigheid van minister Crevits. De stuurgroep bestaat uit hooggeplaatste personen uit het onderzoeks- en de bedrijfswereld. Deze stuurgroep moet de uitvoering van het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie in goede banen leiden.

 • Nieuws
  Opleidingen AI en Cybersecurity: 17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6,4 miljoen euro
  Gepubliceerd op
  9 December 2019

  Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft 17 projecten voor opleidingen in artificiële intelligentie goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt ook een nieuwe oproep gelanceerd ter waarde van 6.4 miljoen euro om het opleidingsaanbod rond AI en CS in Vlaanderen een boost te geven. Daarbij gaat prioritair de aandacht naar KMO’s die tot 80.000 euro ter beschikking kunnen krijgen voor opleidingen in 21ste -eeuwse vaardigheden.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  9 December 2019

  In het kader van het Vlaams Beleidsplan AI slaan onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent, de KU Leuven en de VUB de handen in elkaar om een nieuw Kenniscentrum Data en Maatschappij op te richten. Dat moet zich vooral focussen op ethische en juridische vragen rond artificiële intelligentie. Het Kenniscentrum krijgt in het kader van het AI-beleidsplan een jaarlijks budget van 750.000 euro. Het centrum werd gisteren officieel gelanceerd in aanwezigheid van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits.