News

Filter items
 • Nieuws
  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen
  Gepubliceerd op
  9 April 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Nieuws
  COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen
  Gepubliceerd op
  9 April 2020

  Vanuit verschillende Europese instanties worden oproepen gelanceerd om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. De deadlines van bestaande oproepen worden vaak uitgesteld om deelnemers meer tijd te geven om hun voorstellen voor te bereiden. Een overzicht van de verschillende oproepen.

 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 april 2020)
  Gepubliceerd op
  6 April 2020

  O.a. vervanging regeringsafgevaardigde LRM en imec en Hersamenstelling Hermes beslissingscomité.

 • Nieuws
  EU-nieuws deze week |
  Gepubliceerd op
  3 April 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Schriftelijke vragen deze week | week 14
  Gepubliceerd op
  3 April 2020

  O.a. gebruik van slimme data en artificiële intelligentie bij VDAB, projecten en initiatieven Smart Cities en werkgelegenheid circulaire economie. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  1 April 2020

  Op 31 maart vond op initiatief van Directeur-Generaal Jean-Eric Paquet, van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD), de tweede videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19. Dit maal met de focus op het ontwikkelen van een vaccin.

 • Nieuws
  Europese lidstaten dringen aan op online platform om COVID-19 gerelateerde O&I data uit te wisselen
  Gepubliceerd op
  30 March 2020

  Op 24 maart vond een videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19. De lidstaten informeerden over de acties inzake O&I die in hun land al ondernomen waren. Ze drongen aan op gecoördineerde acties tussen lidstaten en benadrukten de nood aan een online platform om COVID-19 gerelateerde O&I data uit te wisselen.

 • Nieuws
  Europese leiders willen onderzoek naar COVID-19 vaccin bevorderen
  Gepubliceerd op
  27 March 2020

  Op 26 maart hebben de leden van de Europese Raad in een video­conferentie een vervolg­bespreking over de EU-aanpak van de COVID-19-uitbraak gehouden. Zo is er al € 140 miljoen uitgetrokken voor 17 projecten, onder meer inzake vaccins.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  27 March 2020

  O.a. implementatie aangepaste IWT-richtlijn en evaluatie innovatiesteun.

 • Nieuws
  Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19
  Gepubliceerd op
  23 March 2020

  Er wordt massaal gezocht naar oplossingen om het coronavirus te bestrijden. Universiteiten, onderzoeksgroepen en bedrijven kwamen al met baanbrekende ideeën op de proppen. Om onderzoek rond dit virus nog beter te ondersteunen, wil het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC), als high-performance computing-centrum, de komende 8 weken extra rekencapaciteit beschikbaar stellen van onderzoekers. “We hebben toponderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen, het is goed dat we die volop inzetten in de strijd tegen COVID-19” zegt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.