News

Filter items
 • Nieuws
  Innovatief aanbesteden
  Gepubliceerd op
  31 October 2016

  De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag 28 oktober de visienota ‘innovatieve overheidsopdrachten’ goed. Ze wil op die manier overheidsopdrachten meer strategisch inzetten voor innovatie. In totaal is een bedrag voorzien van 5 miljoen euro voor de stimulering van de aankoop en ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Het programma Innovatieve Overheidsopdrachten wordt getrokken door Veerle Lories, projectleider transversaal innovatiebeleid.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  28 October 2016

  De Wereldbank heeft zijn 14de Doing Business uit. Doing Business 2017: equal opportunity for all, vergelijkt de regelgeving voor het bedrijfsleven in 190 economieën.

  België staat op de 42ste plaats. Het zakt daarmee vier plaatsen in de ranking in vergelijking met de vorige editie.

  Buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk doen het een stuk beter met een respectievelijke 17, 28 en 29ste plaats.

 • Nieuws
  Verslag Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (13 oktober 2016)
  Gepubliceerd op
  13 October 2016

  Vraag om uitleg over de toekomst van het Gimv-XL-fonds.

 • Nieuws
  STI in Flanders 2016
  Gepubliceerd op
  10 October 2016

  Nieuwe "STI in Flanders”-publicatie werd aan een update onderworpen, met cijfers beschikbaar tot september 2016. Vanaf nu beschikbaar.

 • Nieuws
  Overdracht van familiale kmo's: wat is het effect?
  Gepubliceerd op
  4 October 2016

  In dit onderzoek van Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) wordt ingegaan op het effect van de overdracht van eigendom en/of leiding op de doelen, de prestatie en de structuren van de onderneming en de familie. Meer bepaald wordt onderzocht of families beter presteren op bedrijfs- en familiaal vlak na de overdracht, of ze professioneler gaan werken na de overdracht en of belemmeringen op bedrijfs-en familiaal vlak weggewerkt worden na de overdracht.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  26 September 2016

  Ondernemerschap wordt in Vlaanderen steeds meer gezien als een haalbare en wenselijke stap. In 2015 zag 48% van de ondervraagden voldoende opportuniteit om een bedrijf op te richten en meende 31% over voldoende kennis, bekwaamheid en ervaring te beschikken om een nieuw bedrijf op te richten. Bovendien had 10% ook effectief de intentie om binnen de 3 jaar een nieuw bedrijf te starten. Dat blijkt uit de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

 • Nieuws
  Impact van durfkapitaalinvesteringen op bedrijfsprestaties
  Gepubliceerd op
  26 September 2016

  Uit de studie van Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie blijkt dat zowel de structurele als de geografische kenmerken van durfkapitaalinvesteerders een impact hebben op de prestaties van hun portfoliobedrijven, meer bepaald op de groei van de werkgelegenheid.

 • Nieuws
  EU nieuws
  Gepubliceerd op
  12 September 2016

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  11 September 2016

  Uit de analyse van het Steunpunt ORE-onderzoek blijkt dat zowel industriële als dienstengerelateerde lead firms 20 tot 22,5 maal meer toegevoegde waarde produceren vergeleken met de toegevoegde waardecreatie van een typisch bedrijf uit hun sector. Daarnaast tewerkstellen zij ook 8,7 tot 8,9 maal meer werknemers.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  10 September 2016

  Een studie van Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) ging na of het stelsel van economische werkloosheid voor werknemers een bescherming biedt in de daaropvolgende jaren, en of het een bescherming biedt tegen latere nadelige job-transities. Een regelmatige weerkerende kritiek op het stelsel is namelijk dat door de vlotte toegangsvoorwaarden en de lange duurtijd dat de werkgever ervan gebruik kan maken, ook minder gezonde ondernemingen en jobs zonder toekomstperspectief artificieel in stand worden gehouden.