News

Filter items
 • Nieuws
  Baanbrekend
  Gepubliceerd op
  3 July 2015

  De Vlaamse overheid zal in de toekomst haar aankoopmacht aanwenden om innovatieve producten en diensten aan te kopen. 

 • Nieuws
  Space4food
  Gepubliceerd op
  16 June 2015

  Space4Food; een evenement over voedselveiligheid, duurzame landbouw en aardobservatie, waarbij info over het aardoppervlak verzameld wordt door middel van satellieten, drones, etc..... Dit evenement maakt deel uit van de wereldexpositie 2015 in Milaan.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  9 February 2015

  Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie heeft zijn "STI in Flanders”-publicatie aan een update onderworpen. Science, Technology and Innovation in Flanders (2014) geeft een totaaloverzicht van de essentiële beleidslijnen over wetenschap, technologie en innovatie, inclusief de belangrijkste indicatoren en cijfers. Informatie die tot op heden via verschillende publicaties werd weergegeven, wordt nu samengebundeld in deze publicatie.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  13 January 2015

  De Plantentuin Meise is zeer tevreden over de publieksopkomst het afgelopen jaar.

  De Plantentuin kreeg in totaal 127 000 bezoekers over de vloer, dat is maar liefst 1/3 meer dan het jaar ervoor.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  29 November 2013

  Tot nu toe leverden de Vlaamse universiteiten tweemaal per jaar hun onderzoeksinformatie aan voor de uitwisseling hiervan in FRIS. Ze werden hiervoor per geleverd project vergoed. Deze werkwijze was niet optimaal omdat de informatie niet volledig actueel was en niet alle gegevens naar de website doorstroomden.Het departement EWI en de universiteiten slaan de handen nu in elkaar om van deze werkwijze af te stappen en sluiten begin 2014 de zogenaamde 'overeenkomsten impulsfinanciering’ af. Hiermee gaan de instellingen de uitdaging aan om hun achterliggende systemen en informatiearchitectuur zodanig te herstructureren dat de informatie die zij op het FRIS-onderzoeksportaal aanbieden voldoende kwaliteitsvol is: correct, volledig en up-to-date.

 • Nieuws
  Richting Morgen
  Gepubliceerd op
  8 November 2013

  Samen met het communicatiebureau RCA werd er gewerkt aan een vervolg van de mediacampagne ‘Richting Morgen’ om wetenschap, technologie en innovatie meer onder de aandacht te brengen bij het brede publiek en jongeren. ‘Richting Morgen’ is een oproep aan iedereen om open te staan voor de mogelijkheden van wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie en zich hiervoor te engageren. Voor de campagne Richting Morgen 2013 werden 4 nieuwe rolmodellen geselecteerd, 2 vrouwen en 2 mannen. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  14 October 2013

  Eén jaar na de ondertekening van de Brussels Declaration on Open Access plaatst Departement EWI naar aanleiding van haar studiedag rond Open Access het thema terug op de agenda, Open Access gaat over het publiek beschikbaar stellen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor zijn er samenwerkingen mogelijk en kunnen innovatieve ideeën sneller worden vermarkt. 

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  8 October 2013

  De regeringen van Vlaanderen en Nederland hebben afgesproken om intensiever samen te werken op het gebied van innovatie en van logistiek en transport, samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden.

 • Nieuws
  Sociale innovatie
  Gepubliceerd op
  7 October 2013

  Sociale innovatie is in Vlaanderen relatief nieuw, maar wint snel terrein. Dat merkten we onder meer aan het succes van de EWI-projectoproep. We kregen maar liefst 137 voorstellen. 20 werden geselecteerd door een onafhankelijke groep van experten.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  19 September 2013

  Ouderenzorg van de toekomst

  Onze ouderen zijn niet van gisteren, dus laat de ouderenzorg dat ook niet zijn. In het licht van de ouderenpiek tegen 2020, zet minister Ingrid Lieten zich in om het aanbod van ouderenzorg betaalbaar, toegankelijk en dicht bij de mensen te houden. Ze reikt een experimenteerruimte aan waar partners uit de hele zorgsector samen hun schouders zetten onder nieuwe oplossingen die inspelen op de behoeften en levenskwaliteit van ouderen. Een innovatieve aanpak die focust op zolang mogelijk thuis en in je wijk leven, en die vandaag officieel van start gaat met de lancering van Zorg Proeftuinen Vlaanderen.