News

Filter items
 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  26 June 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  25 June 2020

  O.a. vraag om uitleg over de oprichting van een taskforce Ruimtevaart, de dreigende faillissementen bij handelaars en de kennis bij ondernemers van de uitbreiding van de Winwinlening.

 • Nieuws
  Een Digital Experience Lab in elke provincie
  Gepubliceerd op
  24 June 2020

  Er komt in elke provincie een Digital Experience Lab. In die labs kunnen bedrijven die bijvoorbeeld hun voorraad willen digitaliseren, maar de kennis en expertise daarvoor niet in huis hebben, testen laten uitvoeren en partners zoeken om dat proces te versnellen. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits voorziet in 5 miljoen euro subsidie. De totale investering van de labs bedraagt 7,5 miljoen euro. Vlaanderen neemt ook deel aan het Europese netwerk van European Digital Innovation Hubs die zullen zorgen voor de uitrol van geavanceerde technologie en het verspreiden van digitale vaardigheden.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  24 June 2020

  In het nieuwe Digital Europe Programme (DEP) voor de toekomstige Europese meerjarenbegroting  staat het netwerk aan European Digital Innovation Hubs (EDIH) centraal. Dit is een (groep van) organisatie(s) die bedrijven, voornamelijk KMO's, en/of de publieke sector ondersteunen in hun digitale transformatie. De zoektocht naar geschikte kandidaten voor deze European Digital Innovation Hubs verloopt via een Vlaamse preselectie. Deze is nu geopend.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  22 June 2020

  Onder leiding van minister-president Jan Jambon kwam de Task Force EU-investeringsinstrumenten een eerste maal samen op het kabinet op het Martelarenplein. De minister-president benadrukte het belang van het door de Vlaamse administratie maximaal ondersteunen van de Vlaamse actoren in hun inspanningen om Europese financiering te verwerven. Ingevolge de coronacrisis werden de Europese financieringskanalen immers aanzienlijk uitgebreid en budgettair versterkt. Ook Vlaanderen moet daaruit voordeel halen. 

 • Nieuws
  SERV: uitgebreid cijferdossier over impact coronapandemie op Vlaamse economie en samenleving
  Gepubliceerd op
  22 June 2020

  De SERV publiceerde op 22 juni een lijvig cijferdossier dat ingaat op de brede impact van de coronacrisis op de Vlaamse economie en samenleving.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  21 June 2020

  O.a.  overzicht van gemiddelde budgetten voor O&I naar virologie en aanvragen hinderpremie door toeristische ondernemingen.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  19 June 2020

  O.a. wijziging decreet Winwinlening, opheffing Syntra Vlaanderen en Vlaams AI-Academie.

 • Nieuws
  Herstelplan voor Europa: Europese ministers van Industrie en Interne Markt leggen gemeenschappelijke verklaring af
  Gepubliceerd op
  19 June 2020

  De Europese Commissie en de lidstaten hielden een gedachtewisseling over het ‘Herstelplan voor Europa’. De lidstaten verwelkomden het herstelplan – waarin de dubbele groene en digitale transitie centraal moet staan –, vroegen om de middelen zo snel mogelijk beschikbaar te maken en waren het eens dat het herstelplan en de exit van de crisis ons vooral sterker moeten maken.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  19 June 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.