News

Filter items
 • Nieuws
  Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19
  Gepubliceerd op
  23 March 2020

  Er wordt massaal gezocht naar oplossingen om het coronavirus te bestrijden. Universiteiten, onderzoeksgroepen en bedrijven kwamen al met baanbrekende ideeën op de proppen. Om onderzoek rond dit virus nog beter te ondersteunen, wil het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC), als high-performance computing-centrum, de komende 8 weken extra rekencapaciteit beschikbaar stellen van onderzoekers. “We hebben toponderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen, het is goed dat we die volop inzetten in de strijd tegen COVID-19” zegt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

 • Nieuws
  Europese ministers vergaderen over economische impact van COVID-19: EU-bedrijven moeten meer zelf PPE- en medische uitrusting produceren
  Gepubliceerd op
  23 March 2020

  Het Kroatisch Voorzitterschap van de Raad van de EU organiseerde last-minute op vrijdag 20 maart in de namiddag een informele high-level videoconferentie over de impact van COVID-19 op de EU-industrie en interne markt

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  20 March 2020

  O.a. goedkeuring nieuw besluit over het toekennen van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen en verbvanging lid Raad van bestuur Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO).

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  20 March 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Schriftelijke vragen deze week | week 12
  Gepubliceerd op
  20 March 2020

  O.a. proefproject geothermie Balmatt-site Mol, Moonshot-projecten en digitale ondernemersloketten gemeenten.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  18 March 2020

  Op voorstel van Vlaamse minister van Werk en Economie Hilde Crevits wordt het systeem van de crisiswaarborgen voor bedrijven, die hun schulden niet kunnen betalen, door de Vlaamse Regering verder uitgewerkt. Vandaag is beslist de eenmalige premie die normaal 0,5% bedraagt te verlagen tot 0,25%. De waarborgregeling wordt ook uitgebreid.

 • Nieuws
  Vlaamse regering breidt hinderpremie uit naar alle getroffen sectoren
  Gepubliceerd op
  18 March 2020

  De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.

 • Nieuws
  Recordaantal octrooien aangevraagd
  Gepubliceerd op
  16 March 2020

  Belgische bedrijven en onderzoekers hebben vorig jaar 2.423 octrooien aangevraagd bij het Europees Octrooibureau (EOB). Dat is een nieuw record. Vlaanderen tekent voor 1554 octrooiaanvragen, dat is 64,2% van alle Belgische aanvragen. 

 • Nieuws
  Europese Commissie ontvouwt nieuwe strategie voor industrie
  Gepubliceerd op
  16 March 2020

  Strategische allianties in sleutelsectoren, bescherming van intellectueel eigendom, optreden tegen buitenlandse subsidies, aanpassingen aan de concurrentieregels,... De Europese Commissie heeft dinsdag een waslijst aan initiatieven aangekondigd die de concurrentiekracht van de Europese industrie moeten waarborgen.

 • Nieuws
  Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie
  Gepubliceerd op
  16 March 2020

  Vorige week publiceerde Europa een nieuw Actieplan voor een circulaire economie 'Voor een schoner en concurrerender Europa.' Het nieuwe Actieplan bevat 35 wetgevende en niet-wetgevende initiatieven, die allen opgestart worden tussen 2020 en 2023. Het Actieplan is een essentiële bouwsteen van de EU Green Deal.