News

Filter items
 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - - Economie, Wetenschap en Innovatie (12 juni 2020)
  Gepubliceerd op
  12 June 2020

  O.a. vervolgmaatregelen premies voor zelfstandige ondernemers in het kader van het coronavirus en subsidie project Blikopener (VLHORA).

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  12 June 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (11 juni 2020)
  Gepubliceerd op
  11 June 2020

  O.a. vraag om uitleg over de werkzaamheden van het economisch relancecomité, over openbare aanbestedingen in 'koop lokaal'-tijden en vraag om uitleg over de erkenning van Limburg als ontwrichte zone.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  8 June 2020

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist om de looptijd van de corona hinderpremie voor ondernemers die hun locatie verplicht moeten sluiten te verlengen. Daarnaast komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen met groot omzetverlies.

 • Nieuws
  COVID-19: tijdelijke maatregelen EWI-beleidsdomein
  Gepubliceerd op
  8 June 2020

  Door de maatregelen om de gevolgen van het coronavirus te beperken, konden bepaalde doelstellingen of voorwaarden waaronder bepaalde subsidies of financiering aan de instellingen in het EWI-beleidsveld verleend werden, niet meer of moeilijk gehaald worden. De Vlaamse Regering keurde daarom afgelopen vrijdag een besluit goed dat bepaalde tijdelijke maatregelen regelt in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie. Enerzijds zijn er enkele algemene overkoepelende maatregelen die desgevallend kunnen toegepast worden op iedere subsidie of financieringsinstrument indien dat nodig zou blijken. Anderzijds zijn er enkele meer specifieke maatregelen voor de industriële onderzoeksfondsen (IOF), de bijzondere onderzoeksfondsen (BOF) en de omkadering van jonge onderzoekers (OJO). 

 • Nieuws
  Beslissingen Vlaamse Regering - - Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juni 2020)
  Gepubliceerd op
  5 June 2020

  O.a. COVID-19: maatregelen economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapsinnovatie (EWI), wijziging uitvoeringsbesluit tewerkstelling buitenlandse werknemers en strategische transformatiesteun aan Janssen Pharmaceutica, Belmoca en SB Diest.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  5 June 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Nieuws
  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (4 juni 2020)
  Gepubliceerd op
  4 June 2020

  O.a. vraag om uitleg over het lanceren door Facebook van een gratis webshop voor kmo's en over de steun voor ondernemers in het kader van de huidige coronacrisis en de naderende mogelijk zware brexit.

 • Nieuws
  Europese ministers van Onderzoek beklemtonen O&I als belangrijkste aanjagers van het herstel van COVID-19
  Gepubliceerd op
  3 June 2020

  Op 29 mei 2020 vond een informele videoconferentie voor de Ministers van Onderzoek plaats, de tweede sinds de COVID-19 crisis. De Commissie en de lidstaten benadrukten opnieuw het belang van investeringen in O&I. O&I zijn de belangrijkste aanjagers van het economisch herstel en maken groene transitie en digitale transformatie mogelijk, die moeten bijdragen tot het algehele welzijn en de veerkracht van de mensheid.

 • Nieuws
  Gepubliceerd op
  1 June 2020

  Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis. Deze nieuwe maatregel past in het groter Vlaams herstelplan, een vierluik. Dat is een garantie om gezonde bedrijven door de crisis te helpen en te zorgen voor een versnelling van het economisch herstel.