Subscribe to RSS - Innoverende samenleving

Innoverende samenleving

Filter items
Dutch
Nieuws
Databank biodiversiteit oceanen maakt internationaal goede beurt
Gepubliceerd op
12 April 2017

Het Ocean Biogeographic Information System (OBIS) van IOC-UNESCO, dat in Oostende gehuisvest is, maakt internationaal een goede beurt. Dat bleek onlangs tijdens de derde onderhandelingssessie in New York inzake een uitvoerend instrument, onder het VN Zeerechtverdrag, over biodiversiteit in de hoge zee (zgn. BBNJ onderhandelingen, ‘Biodiversity Beyond National Jurisdiction’). 

Nieuws
Schriftelijke vragen 2017 - week 14-15
Gepubliceerd op
14 April 2017

O.a. The Internet of Things (opstart en uitrol in Vlaanderen) en stand van zaken O&O-personeel.

Nieuws
Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (31 maart 2017)
Gepubliceerd op
1 April 2017

O.a. overeenkomsten Cultuurinvest en Centrum voor Maritieme Opleidingen en aanstelling leden Gezaghebbend Panel Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). 

Nieuws
Vlaanderen en China versterken samenwerking op vlak van onderzoek en innovatie
Gepubliceerd op
30 March 2017

Op de eerste ‘Belgium-China Innovation Dialogue’ ondertekende het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid een ‘Memorandum of Understanding’ met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie. De intentieverklaring moet leiden tot een versterkte samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie.

Nieuws
Gepubliceerd op
9 November 2016

Het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken is één van de vijf partners die zich binnen het project CHARM-PCP engageert om de verkeersellende in Europa aan te pakken. Samen hopen ze de innovatie op het vlak van verkeersmanagement aan te zwengelen.

Evenement
evenement: 
28 April 2017

blokbanner_pio.jpg

Het aankopen van innovatie biedt de overheid nieuwe mogelijkheden om zijn werking te moderniseren en om antwoorden te bieden op de vele problemen en maatschappelijke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd wordt.

Eind oktober 2016 gaf de Vlaamse Regering zijn goedkeuring aan het plan van aanpak voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). De ambitie van het programma is om de publieke sector in Vlaanderen  te overtuigen om via het instrument van overheidsopdrachten en het aankopen van onderzoek en ontwikkeling maatschappelijk relevante innovaties te realiseren.

Nieuws
Gepubliceerd op
8 February 2017

Het ‘Select4Cities’-project is een Europees precommercieel project opgezet door de Stad Antwerpen in samenwerking met Helsinki en Kopenhagen.

Doel van het project is een testomgeving uit te bouwen  waarin innovatieve oplossingen voor een stedelijk ‘Internet of Everything’ kunnen ontwikkeld en uitgetest worden. 

Alle informatie over de opdracht is beschikbaar op http://www.select4cities.eu/tender

Nieuws
Gepubliceerd op
5 January 2017

De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken wil een innovatieve methode ontwikkelen voor hydrografische peilingen in ondiep water over grote gebieden.  

Men streeft hierbij zowel naar een verbetering van de kwaliteit als naar een verbetering van de snelheid en vermindering van de kostprijs.

Voor het voorbereiden van dit innovatieve aankooptraject ontvangt de afdeling Maritieme Toegang advies en begeleiding van Eafip, ‘the European Assistance for Innovation procurement’ initiatief

Nieuws
Gepubliceerd op
14 March 2017

Het Programmateam Innovatieve Overheidsopdrachten is via RADAR op zoek naar verdere versterking en wil haar team versterken met een programmamedewerker.

Nieuws
Innovatieve overheidsopdrachten: binnenkort oproep voor projectvoorstellen
Gepubliceerd op
27 March 2017

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten lanceert op 18 april een oproep voor projectvoorstellen. De oproep richt zich tot alle organisaties uit de publieke sector in Vlaanderen die ressorteren onder de wet op de overheidsopdrachten. Projectvoorstellen met een voldoende relevantie en potentiële innovatie impact, kunnen rekenen op begeleiding en cofinanciering. In totaal is er 5 miljoen euro beschikbaar.

Pages

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.