Subscribe to RSS - Innoverende samenleving

Innoverende samenleving

Filter items
Dutch
Evenement
evenement: 
4 December 2014

Het 7de Vlaams Milieucongres vindt plaats op donderdag 4 december 2014 in Antwerpen. De Unie van Milieuondernemingen (UMiO), het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en i-Cleantech Vlaanderen vzw stellen de groene economie centraal op het Milieucongres.

Evenement
evenement: 
17 September 2014

Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseert het departement EWI voor de tweede keer een EWI-focus over Open Access. Deze keer zal het accent gelegd worden op Open Data, dus de uitbreiding van Open Access to scientific publications naar Open Access to scientific data.

Nieuws
Gepubliceerd op
17 June 2014

Speuren in de Speurgids Ondernemen & Innoveren: Hier krijgt u een gestructureerd overzicht van de overheidskredieten voorzien voor economisch- en wetenschapsbeleid. 

Nieuws
Gepubliceerd op
12 May 2014

De Vlaamse Regering keurde op 9 mei 2014 de oprichting van het nieuw strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie goed. Daarin bundelen de Vlaamse onderzoekscentra Flanders Mechatronic Technology Center, Flanders’ DRIVE en Flanders Synergy samen met onderzoeksgroepen van de vijf Vlaamse universiteiten hun krachten.

Nieuws
Gepubliceerd op
9 May 2014

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM geeft zuurstof aan het economisch weefsel van Limburg door middel van haar aanbod van risicokapitaal en infrastructuur. LRM treedt op als financiële partner in investeringsprojecten door middel van een kapitaalsinbreng of achtergestelde leningen.

Nieuws
Gepubliceerd op
18 March 2014

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie geeft zijn eerste "STI in Flanders”-publicatie uit. Science, Technology and Innovation in Flanders geeft een totaaloverzicht van de essentiële beleidslijnen over wetenschap, technologie en innovatie, inclusief de belangrijkste indicatoren en cijfers. Informatie die tot op heden via verschillende publicaties werd weergegeven, wordt nu samengebundeld in deze publicatie.

Nieuws
Gepubliceerd op
31 January 2014

By approving the new agreements between the Flemish universities and the Department of Economy, Science and Innovation, the Flemish government supports a new form of stimulus funding for the exchange of research information.

Nieuws
Gepubliceerd op
29 November 2013

Tot nu toe leverden de Vlaamse universiteiten tweemaal per jaar hun onderzoeksinformatie aan voor de uitwisseling hiervan in FRIS. Ze werden hiervoor per geleverd project vergoed. Deze werkwijze was niet optimaal omdat de informatie niet volledig actueel was en niet alle gegevens naar de website doorstroomden.Het departement EWI en de universiteiten slaan de handen nu in elkaar om van deze werkwijze af te stappen en sluiten begin 2014 de zogenaamde 'overeenkomsten impulsfinanciering’ af. Hiermee gaan de instellingen de uitdaging aan om hun achterliggende systemen en informatiearchitectuur zodanig te herstructureren dat de informatie die zij op het FRIS-onderzoeksportaal aanbieden voldoende kwaliteitsvol is: correct, volledig en up-to-date.

Nieuws
Richting Morgen
Gepubliceerd op
8 November 2013

Samen met het communicatiebureau RCA werd er gewerkt aan een vervolg van de mediacampagne ‘Richting Morgen’ om wetenschap, technologie en innovatie meer onder de aandacht te brengen bij het brede publiek en jongeren. ‘Richting Morgen’ is een oproep aan iedereen om open te staan voor de mogelijkheden van wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie en zich hiervoor te engageren. Voor de campagne Richting Morgen 2013 werden 4 nieuwe rolmodellen geselecteerd, 2 vrouwen en 2 mannen. 

Nieuws
Gepubliceerd op
14 October 2013

Eén jaar na de ondertekening van de Brussels Declaration on Open Access plaatst Departement EWI naar aanleiding van haar studiedag rond Open Access het thema terug op de agenda, Open Access gaat over het publiek beschikbaar stellen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor zijn er samenwerkingen mogelijk en kunnen innovatieve ideeën sneller worden vermarkt. 

Pages

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.