Subscribe to RSS - Innoverende samenleving

Innoverende samenleving

Filter items
Dutch
Evenement
evenement: 
9 June 2011

Op donderdag 9 juni zet de Nationale Plantentuin van België zijn deuren open voor de leden van het WetenschapsInformatieNetwerk. Naast een voorstelling van de Plantentuin wordt er o.a. ingegaan op het ECSITE netwerk. Dat is het Europese Netwerk voor wetenschapscentra en musea, dat professionele wetenschapscommunicatoren in meer dan 400 instellingen, verspreid over 50 landen, bij elkaar brengt.

Nieuws
Gepubliceerd op
2 May 2011

Vandaag nam de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten, drie beslissingen om meer te investeren in wetenschap en innovatie. Ten eerste verhoogt het budget Innovatie nog in 2011 met 65 miljoen euro. Ten tweede voorziet de Regering 97 miljoen euro om onderzoeksprojecten bij het IWT te stimuleren. En ten derde nam de Regering een beslissing over een minimaal groeitraject voor het budget Innovatie tot en met 2014.

Nieuws
Gepubliceerd op
24 February 2011

Aankondiging jaarverslag 2010Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie presenteert u met enige trots zijn eerste jaarverslag. Trots, omdat de wijze waarop we dit jaarverslag opbouwden en presenteren helemaal strookt met drie van onze belangrijkste doelstellingen als departement.

Nieuws
Gepubliceerd op
17 January 2011

The new EWI Review magazine n° 12 is now available. This time we put the spotlight on the culture and mentality in which entrepreneurship (and innovation) in Flanders flourishes – or could flourish.

Nieuws
Gepubliceerd op
17 January 2011

Vandaag verschijnt de 12de editie van het EWI-Review magazine.  Centraal in dit nummer staat de cultuur en mentaliteit waarin het ondernemerschap (en de innovatie) in Vlaanderen gedijt en zou kunnen gedijen.

Evenement
evenement: 
16 December 2010

Het vierde WIN netwerkmoment wordt georganiseerd op 16 december 2010, vanaf 13h30, in de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, meer bepaald in de Zoo van Antwerpen.Gezien de locatie hebben we gekozen voor een centraal thema: Biodiversiteit

Nieuws
Gepubliceerd op
29 November 2010

Eerder deze maand werd de oproep voor de NER 300 gelanceerd door de Europese Commissie. Dit is een projectoproep die gefinancierd wordt met middelen uit de CO2-emissiehandel. Ze is gericht op innovatieve projecten in hernieuwbare energie en CCS. Voorstellen zijn welkom tot 9 februari 2011.

Nieuws
Gepubliceerd op
14 September 2010

Vandaag organiseert de Bond Beter Leefmilieu in Brussel de conferentie ‘Elektrische Mobiliteit’ en stelt daar een rapport voor over de ‘Uitdagingen voor Elektrische Mobiliteit’. Naar aanleiding daarvan maakt minister van Innovatie Ingrid Lieten bekend dat zij 30 miljoen euro investeert om de invoering van elektrische voertuigen te ondersteunen. Tot slot roept ze op om te komen tot een Vlaams Actieplan Elektrische Mobiliteit om zo de vele inspanningen die nu reeds geleverd worden te coördineren.

Nieuws
Gepubliceerd op
8 September 2010

The new EWI Review magazine n° 11 is now available. This time we put the spotlight on the Belgian EU presidency. 

Nieuws
Gepubliceerd op
6 September 2010

Vandaag verschijnt de 11de editie van het EWI-Review magazine. Centraal in dit nummer staat de Vlaamse bijdrage aan het Belgisch EU-voorzitterschap, meer bepaald vanuit het EWI-beleidsdomein. In dit nummer belichten we vooral de belangrijkste EWI-conferenties.

Pages

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.