Subscribe to RSS - Innoverende samenleving

Innoverende samenleving

Filter items
Dutch
Nieuws
Gepubliceerd op
10 July 2021

Vlaams minister van innovatie Hilde Crevits voorziet in 120 miljoen euro voor nieuwe onderzoeksinfrastructuur verspreid over heel Vlaanderen.  Het gaat om 23 projecten van de 5 Vlaamse universiteiten en de kennisinstellingen imec, VITO, ILVO, Flanders Make, Instituut Tropische Geneeskunde en Biobase Europe Pilot Plant. De investering moet Vlaanderen versterken als innovatieve regio en past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht, met focus op duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.

Nieuws
Gepubliceerd op
7 July 2021

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft bekendgemaakt dat het Einstein Telescoop-project deel gaat uitmaken van een korte lijst van prioritaire projecten in de EU. Met de Einstein Telescoop gaan onderzoekers het universum bestuderen aan de hand van zwaartekrachtgolven. Een mogelijke vestigingsplaats is de grensregio van België, Duitsland en Nederland.

Nieuws
Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2021)
Gepubliceerd op
9 July 2021

O.a. Visienota 'Internationaal beurzenprogramma', versterking onderzoeksveld en versnelling O&O&I voor universiteiten en kennisinstellingen en investeringsimpuls in O&O&I-infrastructuur in Vlaanderen.

Nieuws
Gepubliceerd op
9 July 2021

O.a. evolutie studenten-ondernemers, paardensector en bijsturing Strategische transformatiesteun (STS).

Nieuws
Gepubliceerd op
7 July 2021

Minister Crevits beantwoordde tijdens de plenaire vergadering vragen over het SERV-advies inzake Vlaamse strategische autonomie en  over de investeringen in onderzoek en ontwikkeling. 

Nieuws
Gepubliceerd op
9 July 2021

O.a. het potentieel van artificiële intelligentie in Europa, ontbreken van een actieplan voor digitalisering bij Vlaamse ondernemingen en de impact van corona op onderzoekers en de verlenging van de beurzen van 800 doctorandi.

Nieuws
Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juli 2021)
Gepubliceerd op
5 July 2021

O.a. omboekingspremie geannuleerde evenementen, impulsprogramma Ruimtevaarteconomie 2021 en beheersreglement Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 2021-2023.

Nieuws
Gepubliceerd op
1 July 2021

O.a. vragen om uitleg over impulsprogramma 'Innovatie in gezondheid en zorg', impact van het fiat van de Europese Commissie op het Vlaamse relanceplan en spendingreviews in de beleidsdomeinen Werk en Economie.

Nieuws
Gepubliceerd op
2 July 2021

O.a. conclusies Wetenschapsbarometer 2020 en innovators in educatieve technologie (EdTech).

Nieuws
Gepubliceerd op
30 June 2021

Voor het eerst doorbreekt Vlaanderen de norm van 3% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling. Alle bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Vlaanderen hebben in 2019 samen 3,35% van het bbp geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee zit Vlaanderen ver boven het Europees gemiddelde en staan we na Zweden op plaats 2 in Europa. Zo laten we landen als Oostenrijk en Duitsland achter ons.

Pages

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.