Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?

Filter items

Innovatieve oplossingen

‘Innovatieve overheidsopdrachten’ zijn overheidsaankopen gericht op de ontwikkeling of de inzet van innovatieve oplossingen. Innovatieve oplossingen kunnen nieuwe of sterk verbeterde producten en diensten zijn, maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren.

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten hanteert het begrippenkader en de aanpak die de Europese Commissie ontwikkelde. 

We maken onderscheid tussen precommercieel aankopen (PCP - Pre-Commercial Procurement) en overheidsopdrachten voor innovatie (PPI - Public Procurement of Innovative Solutions).   

Precommercieel aankopen (PCP)

Precommercieel aankopen betreft de aankoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten (O&O).

De aan te kopen O&O-diensten zijn toepassingsgericht. Het betreft haalbaarheidsstudies, prototype ontwikkeling tot en met de ontwikkeling van een beperkte serie van producten of diensten voor testdoeleinden (TRL 7). 

Uitgesloten zijn commerciële activiteiten zoals volume productie, customisatie en routinematige verbeteringen van bestaande producten of diensten. )

Kenmerkend is dat de aankopende overheid en de uitvoerende onderneming(en) zowel de kosten als de resultaten (de intellectuele eigendom) van de O&O delen.

Op voorwaarde dat het aankoopproces maximale competitie, transparantie, billijkheid  en prijszetting aan marktvoorwaarden garandeert, valt de aankoop van O&O buiten de wet op de overheidsopdrachten.  

Overheidsopdrachten voor innovatie (PPI)

Bij overheidsopdrachten voor innovatie koopt de aanbestedende overheid innovatieve oplossingen aan.

We spreken van innovatieve oplossingen wanneer de producten of diensten wel al (geheel of gedeeltelijk) ontwikkeld zijn, maar nog niet wijd verspreid zijn (< 20% marktaandeel).

Een precommercieel aankooptraject verloopt gefaseerd en wordt, in een aparte procedure, gevolgd door de aankoop van de innovatieve oplossing.  Wanneer er geen precommercieel ontwikkelingsproject voorafging, zal de aankoop van een innovatieve oplossing vaak nog een beperkte doorontwikkeling of testfase omvatten.

Figuur 1.  Procesverloop van innovatieve overheidsopdrachten[1]

europees_begrippenkader.jpg

 

[1] Communication(COM(2007) 799) from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : pre-commercial Procurement : Driving Innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.