Abonneren op RSS - 2015

2015

Filter items
Studiereeks 27 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

VRWI Studiereeks 27 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

De VRWI bekeek hoe de doorstroom van doctors naar de private arbeidsmarkt op dit moment verloopt in Vlaanderen. De Raad analyseerde (1) de snelheid en (2) de kwaliteit van de doorstroom. Vervolgens voerde de VRWI een systeemanalyse van factoren uit die de doorstroom beïnvloeden. Speciale aandacht werd daarbij besteed aan academische verloning. Het onderzoeksrapport biedt verder ook een overzicht van internationale trends en ontwikkelingen.
Advies 215 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

VRWI-Advies 215: Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

Uit het onderzoeksrapport van de VRWI blijkt dat momenteel ruim 80% van de doctors doorstroomt naar arbeidsmarktsectoren buiten de universiteit. De VRWI heeft op 17 december 2015 een advies geformuleerd bij zijn rapport. Daarin worden veertien beleidsmaatregelen opgesomd die de doorstroom vlotter zullen laten verlopen.
Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop

Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop

Chemische processen die minder grondstof consumeren. Biomassa als groene grondstof voor de chemie. Het sluiten van kunststoffenkringlopen met aangepast productdesign. Betere selectieve inzameling van afvalstromen. En een versterkte afzetmarkt van reclyclaten. Het rapport formuleert enkele ambities voor kunststofkringlopen.
Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Bio-economie

Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Bio-economie

Hoe zorgen we ervoor dat reststromen van biomassa uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie optimaal worden ingezet als materialen, chemicaliën, bodemverbeteraars en energiebron? Het rapport formuleert enkele ambities en realisaties.
State of play Flemish materials programme: clusters and preconditions

State of play Flemish materials programme: clusters and preconditions

In order to lay the foundation for a circular economy by 2020, within the Flemish Materials Programme we are working towards closing materials cycles in four circular economic clusters and on creating the appropriate preconditions.
Nieuws
Vlaamse overheid
Gepubliceerd op
22 december 2015

O.a. Flanders DC krijgt 2,35 miljoen euro werkingssubsidie, kmo-portefeuille aangepast, nieuw instrument kmo-groeisubsidie en subsidie voor IMEC voor gezamenlijk onderzoeksproject met Nederland op het gebied van dunne film Photovoltaics (PV).

Cover Innovatief Aanbesteden - Rekenhof

Rekenhof - Innovatief aanbesteden

Het Rekenhof onderzocht de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden en ging na of de Vlaamse overheid de projecten rechtmatig afhandelde.
Cover VRWI-Advies begroting Wetenschap en Innovatie 2016

Advies 214 - Begroting Wetenschap en Innovatie 2016

Volgens de VRWI moet de Europese 3%-norm voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) ook in de toekomst het richtsnoer blijven - ook in economisch minder gunstige tijden. De Raad stelt daarom tot zijn tevredenheid vast dat de Vlaamse Regering de aangekondigde bescheiden opstappen in het groeipad naar die 3% in 2015 en 2016 daadwerkelijk uitvoert.
Nieuws
Het Pand Gent
Gepubliceerd op
21 december 2015

Conferentie bespreekt toekomstige indicatoren voor wetenschap en innovatie.

Nieuws
Logo Flanders Make
Gepubliceerd op
21 december 2015

Extra middelen van de Vlaamse Regering zijn bedoeld om groei en ontwikkeling te ondersteunen.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.