Abonneren op RSS - 2015

2015

Filter items
Nieuws
Logo Europese Onderzoeksraad
Gepubliceerd op
17 december 2015

De beurzen van de Europese Onderzoeksraad, die kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro, stellen jonge onderzoekers in staat om hun eigen onderzoeksgroep samen te stellen en hun baanbrekend onderzoek verder uit te werken.

Nieuws
Vlaamse universiteiten: lichte stijging voltijdse arbeidsplaatsen (VLIR)
Gepubliceerd op
10 december 2015

Om inzicht te geven in de opbouw en evolutie van hun personeelsbestand, publiceert de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) naar jaarlijkse gewoonte haar rapport met cijfers over het personeel aan de Vlaamse universiteiten.

De jaarlijkse personeelsstatistieken geven o.a. de kans om na te gaan welke impact beleidsmaatregelen hebben op het personeelsbestand en hoe de genderverhoudingen evolueren binnen de universiteiten.

Nieuws
Cover Unesco Science Report: Towards 2030
Gepubliceerd op
10 december 2015

De Unesco maakt om de vijf jaar een wereldwijde stand van zaken op van onderzoek en innovatie. Dit jaar is dit opnieuw het geval met de publicatie Unesco Science Report: Towards 2030.

Het rapport komt tot drie belangrijke conclusies.

Nieuws
Welke factoren zijn voor een detailhandelaar belangrijk om zich al dan niet ergens te vestigen? En hoe locatiegebonden zijn deze factoren?
Gepubliceerd op
9 december 2015

Welke factoren zijn voor een detailhandelaar belangrijk om zich al dan niet ergens te vestigen? En hoe variëren deze locatiefactoren?

Een studie van het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) zocht het uit.

Cover Unesco Science Report, towards 2030

Unesco Science Report, towards 2030

De titel van het rapport verwijst naar de recent vastgestelde Sustainable Development Goals van de VN die in 2030 behaald moeten zijn. Onderzoek en innovatie zouden daarbij een belangrijke rol moeten spelen. Deze editie van het Unesco Science Report zou dan ook een bijdrage moeten leveren bij het uitstippelen van de route naar duurzame ontwikkeling.
Cover SERV Advies Visie 2050 van de Vlaamse Regering

SERV Advies Visie 2050 van de Vlaamse Regering

Visie 2050 is de toekomstvisie voor Vlaanderen van de Vlaamse Regering. De SERV verwelkomt dat de Vlaamse Regering bijzondere aandacht wil hebben voor de langere termijn, maar vreest dat de langetermijnstrategie vooral een project van de Vlaamse Regering wordt. De raad benadrukt dat langetermijnvisievorming en strategieontwikkeling het best gebeuren in echte co-productie met de stakeholders. Enkel dan is een brede gedragenheid over legislaturen heen mogelijk.
Cover Visie 2050 Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Visie 2050 Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

In haar langetermijnvisie toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst in 2050: een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Het langetermijnbeleid biedt een antwoord op nieuwe kansen en uitdagingen en brengt de transities die de samenleving nodig heeft, in een versnelling. Om dit te doen lukken heeft de Vlaamse Regering zeven transitieprioriteiten bepaald.
Nieuws
Secretaris-generaal Johan Hanssens departement EWI Economie, Wetenschap en Innovatie
Gepubliceerd op
1 december 2015

Vanaf vandaag neemt Johan Hanssens de rol van Secretaris-generaal bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) waar.

Hij volgt hiermee Dirk Van Melkebeke op die met pensioen gaat.

Nieuws
Toelevering uit Vlaanderen zelf belangrijk voor Vlaamse bedrijven
Gepubliceerd op
1 december 2015

Voor de Vlaamse economie is de toelevering van intermediaire goederen en diensten uit het eigen gewest en het buitenland belangrijker voor de productie dan de invoer uit de andere gewesten. Dat valt te lezen in de nieuwe (interregionale) input-outputtabel.

Cover Advies steunregeling innovatieclusters

Advies steunregeling innovatieclusters

De sociale partners formuleren bijkomende aandachtspunten gericht op de verdere verdieping en concretisering van het algemeen beleidskader van het clusterbeleid. De aandachtspunten zijn een aanvulling op een eerder SERV-advies over de conceptnota clusterbeleid (september 2015).

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.