Abonneren op RSS - 2015

2015

Filter items
Cover http://vrwi.be/publicaties/advies-205-langetermijnvisie-en-governancemodel-transversale-beleidsnota-2050

Advies 205 - Langetermijnvisie en governancemodel in transversale beleidsnota 2050

De VRWI schaart zich volledig achter de transversale aanpak van de Vlaamse Regering waartoe de Transversale Beleidsnota 2050 de aanzet zal geven. De Raad waardeert het ook dat hij als partner vroeg in het proces betrokken wordt bij de uitwerking ervan.
Cover Advies 204 - Voorontwerp van decreet inzake herstructurering beleidsdomein EWI

Advies 204 - Voorontwerp van decreet inzake herstructurering beleidsdomein EWI

Op vraag van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters bracht de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) op 11 juni 2015 advies uit bij het voorontwerp van decreet inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).
Cover Vlaams Indicatorenboek 2015 Wetenschap, technologie en innovatie

Vlaams Indicatorenboek 2015 Wetenschap, technologie en innovatie

Het zevende Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie biedt een robuust en internationaal vergelijkbaar overzicht van de situatie in Vlaanderen op het vlak van de bestedingen voor en de resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Cover Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2015-2016

Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2015-2016

In zijn Beleidsbrief 2015-2016 brengt Vlaams minister Philippe Muyters verslag uit van zijn realisaties op het vlak van Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie (WEWI) van het voorbije jaar en blikt hij vooruit naar zijn plannen voor 2015-2016.

Advies 207 - Conceptnota Clusterbeleid

Met een nieuw programma voor clusterondersteuning wil de Vlaamse Regering de innovatieparadox aanpakken door enerzijds in te zetten op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren, en anderzijds het steuntraject te verlengen naar ontwikkelingen dichter bij de markt. De VRWI schaart zich volledig achter het nieuwe programma en doet enkele aanbevelingen om het te optimaliseren.
Cover Advies 208 - Conceptnota ondernemerschap

Advies 208 - Conceptnota ondernemerschap

De VRWI vindt de focus op het bevorderen van ondernemerschap terecht. Hij staat ook achter de rol die het AIO hierin op zich zal nemen en achter de kernelementen van het vernieuwd beleid. De raad vindt de overstap naar structurele langetermijn resultaatsverbintenissen en outputfinanciering een positieve evolutie. De VRWI vraagt bijkomende aandacht voor overnames van mature bedrijven, voor het belang van gemengde teams en coaching, en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Cover Advies 209 - Besluiten tot regeling werking AIO, Hermesfonds en beslissingscomité Hermesfonds

Advies 209 - Besluiten tot regeling werking AIO, Hermesfonds en beslissingscomité Hermesfonds

De VRWI werd om advies gevraagd bij twee voorontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die de herstructurering van het beleidsdomein EWI, en meer bepaald de operationele uitwerking van de fusie tussen het IWT en het AO tot AIO, verder vorm moeten geven. Omwille van de samenhang tussen de twee besluiten, heeft de VRWI zijn commentaar en aanbevelingen in één advies 209 gebundeld.
Cover Pact 2020. Kernindicatoren. Meting 2015

Pact 2020. Kernindicatoren. Meting 2015

De Vlaamse overheid legde samen met de sociale partners en het georganiseerde middenveld de concrete doelstellingen vast in het Pact 2020. De Pact 2020-doelstellingen werden in het voorjaar van 2015 bijgewerkt. Met het Pact streeft de Vlaamse Regering naar meer welvaart en welzijn, een competitieve en duurzame economie, meer mensen aan de slag en levenskwaliteit van de bevolking op een hoog peil houden en dit met een efficiënt en doeltreffend bestuur. Elk jaar wordt aan de hand van een set van indicatoren gemeten of Vlaanderen op de goede weg is om de doelstellingen van het Pact 2020 te halen.
Cover VRIND 2015. Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND 2015. Vlaamse Regionale Indicatoren

De publicatie bevat informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 825 tabellen, grafieken en kaarten. Nieuw aan deze editie is dat alle indicatoren van het Pact 2020 zijn opgenomen.
Evenement
evenement: 
29 oktober 2015
Logo Ondernemen in Vlaanderen 2015

De beurs Ondernemen in Vlaanderen is de belangrijkste bijeenkomst in Vlaanderen voor iedereen met ondernemerszin die op zoek is naar nieuwe businessopportuniteiten en/of succesvol wil starten met een eigen zaak.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.