Abonneren op RSS - 2015

2015

Filter items
Nieuws
Visie
Gepubliceerd op
17 september 2015

De Vlaamse Regering zet in 2015 volop in op haar toekomstvisie voor Vlaanderen, met 2050 als horizon. In haar visie toont ze het Vlaanderen dat ze wenst in 2050: een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt.

Innovatie, Wetenschap
Cover Vlaams Indicatorenboek 2015

Een sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten; O&O-uitgaven die blijven stijgen bij Vlaamse bedrijven en het octrooivolume dat voor Vlaanderen is verdubbeld sinds het begin van de jaren negentig.

Het zijn slechts enkele trends uit Vlaams Indicatorenboek WTI 2015, een publicatie van ECOOM in samenwerking met EWI en andere stakeholders dat een overzicht geeft van de meest recente beleidsindicatoren van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie. 

Evenement
evenement: 
12 april 2015

De sleuteltechnologieën of “Key Enabling technologies” (KETs) vormen zijn een hoeksteen van het Europees innovatiebeleid EU2020. De ontwikkeling van deze technologieën vereist een kritische massa aan kennis in combinatie met een kapitaalintensieve benadering. Vandaar dat de Europese Commissie de inspanningen wilde stroomlijnen die uitgevoerd worden op regionaal, nationaal en Europees-niveau. Tijdens deze EWI-focus zullen de betrokken actoren hun ontwikkelde roadmap toelichten.

Economie, Innovatie, Wetenschap
Foto van een datacenter

U kunt vanaf nu per kredietlijn specifiek het geïnvesteerde budget zoeken.

Economie
Logo PMV

Ondernemingen die behoefte hebben aan kredietwaarborgen boven 1,5 miljoen euro kunnen terecht bij Gigarant, een instrument van PMV.

Recente cijfers tonen een stijgen lijn in kredietbedragen en verbintenissen.

Economie
Glazen voorgevel van bankgebouw

De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer starter, kmo, vrij beroep of grote onderneming onvoldoende zekerheden kunt voorleggen. De Vlaamse overheid stelt zich borg tot en met anderhalf miljoen euro.

Recente cijfers tonen nu aan dat de hefboomwerking van de maatregel groot blijft.

Innovatie, Wetenschap
Cover van de Vlaamse deelname aan Europese financieringsprogramma’s 2007-2013

Het departement EWI analyseerde de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma's van de periode 2007-2013 die te maken hebben met onderzoek en innovatie: het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid.

Deze programma's hebben ieder hun eigen specificiteit, finaliteit en instrumentarium, maar alle dragen ze bij tot het realiseren van de doelstelling om van de EU een competitieve en dynamische kennis-gebaseerde economie te maken met duurzame economische groei, meer en betere banen en een grotere sociale cohesie.

Nieuws
3 procent
Gepubliceerd op
11 september 2015

Uit de meest recente 3%-nota blijkt dat de O&O-intensiteit voor Vlaanderen is gestegen van 2,32% in 2011 tot 2,51% in 2012 en 2,54% in 2013. Hiermee vindt Vlaanderen stilaan aansluiting bij de innovatieleiders en is het goed op weg naar het bereiken van de 3%-norm.

Zowel de overheid als het bedrijfsleven investeren steeds meer in O&O. 

Nieuws
website
Gepubliceerd op
30 september 2015

U ziet het goed en u zit meteen ook goed. Dit is de nieuwe EWI-website boordevol informatie. Lees hier kort hoe alles in elkaar zit en waar u de info vindt die u zoekt.

Wetenschap

Het overheidsbudget voor onderzoek en ontwikkeling wordt internationaal GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D) genoemd. Deze indicator, gehanteerd door OESO en EUROSTAT, geeft een idee van de input die de overheid geeft voor O&O. In 2013 ligt het Vlaamse cijfer (0,77%) boven het EU28-cijfer (0,66%).

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.