Abonneren op RSS - 2015

2015

Filter items
Wetenschap

Het eigenlijk wetenschapsbeleid vanuit het departement EWI en het departement OV vormt samen met het wetenschapsbeleid uit de andere beleidsdomeinen het Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschapsbeleid (HBPWB). Hier wordt de evoluti van het HBPWB vanaf 1993 getoond.

Wetenschap

De inkomsten die de Hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen ontvangen van de Vlaamse overheid werden in kaart gebracht. Deze analyse is gebaseerd op de gegevens zoals die voor een recente parlementaire vraag werden verzameld.

Wetenschap

Het eigenlijk wetenschapsbudget blijft toenemen.

Dat blijkt uit de cijfers van de de Speurdgids 2015, de jaarlijkse publicatie van het departement die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

Wetenschap

De initiële beleidskredieten in 2015 voor wetenschap en innovatie die rechtstreeks ressorteren onder de minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid bedragen 944,214 miljoen euro, waarvan 912,916 miljoen euro bestemd zijn voor onderzoek en ontwikkeling.

De cijfers komen uit de Speurdgids 2015, de jaarlijkse publicatie van het departement die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

Economie, Innovatie, Wetenschap

De Speurgids Ondernemen & Innoveren is onze jaarlijkse publicatie die het overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie in de kijker zet.

 

Economie, Innovatie
De O&O-intensiteit voor Vlaanderen, dit is de verhouding van de totale uitgaven voor O&O tot het Bruto Binnenlands Product van het Vlaams Gewest (BBPR), evolueerde van 2,32% in 2011 tot 2,51% in 2012 en 2,54% in 2013 (figuur 1).

Vlaamse inspanningen voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) zitten, ondanks het feit dat de afgelopen jaren economisch niet makkelijk waren, stevig in de lift.

Vlaamse deelname aan Europese financieringsprogramma’s 2007-2013

Het rapport presenteert cijfers over de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma’s uit de periode 2007-2013 die te maken hebben met onderzoek en innovatie: het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid. De analyse kan bijdragen tot het verder stroomlijnen van de Vlaamse initiatieven in de richting van internationale samenwerking…
Nieuws
Baanbrekend
Gepubliceerd op
3 juli 2015

De Vlaamse overheid zal in de toekomst haar aankoopmacht aanwenden om innovatieve producten en diensten aan te kopen. 

Nieuws
Space4food
Gepubliceerd op
16 juni 2015

Space4Food; een evenement over voedselveiligheid, duurzame landbouw en aardobservatie, waarbij info over het aardoppervlak verzameld wordt door middel van satellieten, drones, etc..... Dit evenement maakt deel uit van de wereldexpositie 2015 in Milaan.

Speurgids Ondernemen & Innoveren 2015. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap & Innovatie

De Speurgids is een jaarlijkse uitgave van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de kredieten 2015, enerzijds binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en anderzijds van het budget voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Hierbij worden de geldstromen in Vlaanderen geanalyseerd, in een tijdreeks van 1993 tot heden geplaatst en internationaal geposi…

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.