18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

Filter items
Nieuws
25 november 2022

Vlaanderen wil het verbruik van materialen en de broeikasuitstoot tegen 2030 drastisch verminderen. Daarmee schaart deze Vlaamse Regering zich voluit achter de Europese Green Deal. Op vraag van minister van Innovatie Jo Brouns kende de regering 18,4 miljoen euro steun toe via de relancemiddelen. Binnen de oproep Living Labs ondersteunt VLAIO hiermee 22 baanbrekende circulaire projecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

VLAIO lanceerde begin 2022 een oproep voor ‘Living Labs’: projecten die een systeemdoorbraak ondersteunen naar een circulaire maakindustrie.

Het doel van een living lab is niet zozeer om onderzoek te doen, maar wel om door een intense samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen doorbraken te realiseren op het niveau van waardeketens en ecosystemen. Hiervoor zijn geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. Dit vergt een systemische aanpak en verandering met verregaande impact op zowel organisatorisch, sociaal-cultureel en technologisch vlak.

In de 22 geselecteerde living labs zal gedurende drie jaar intensief samengewerkt worden tussen de partners en met andere actoren in de waardeketen. Oplossingen die hieruit voortkomen, dienen zichtbaar en meetbaar te zijn.

De opgedane kennis en ervaring worden breed gedeeld om andere ondernemingen en organisaties de tools en kennis te geven om dezelfde circulaire omslag te maken.

Onder leiding van VLAIO zullen sectoren breed aangesproken worden over de opgedane kennis om zo de opgedane kennis en innovatietechnieken verder te verspreiden.

(persbericht onderaan te downloaden)

>> Website VLAIO 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.

 • Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  23 januari 2023

  Vlaams minister van Werk Jo Brouns komt met een nieuw decreet dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de 'zorgvuldigheidstoets', die hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. De nieuwe regelgeving moet van kracht worden tegen de zomer van dit jaar.

 • Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  23 januari 2023

  In de publicatie “Een doctoraat en ondernemerschap” wordt het carrièrepad van ondernemerschap uitgelicht. De publicatie laat onderzoekers en stakeholders aan het woord over de wisselwerking tussen een doctoraat en ondernemerschap. De publicatie biedt eveneens een overzicht van de verschillende diensten en platformen in Vlaanderen die van nut kunnen zijn bij het opstarten en uitbouwen van een onderneming.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  20 januari 2023

  O.a. voordracht effectief en plaatsvervangend lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom.

   

 • EU-nieuws deze week | 14 - 20 januari 2023

  20 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.