20 miljoen euro extra investeringsmiddelen voor innovatie

Filter items
Nieuws
23 juli 2010

Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, stemde de Vlaamse Regering op 23 juli 2010 in met de aanwending van 20 miljoen euro aan investeringsmiddelen voor innovatie.

De Vlaamse Regering keurde het plan van aanpak goed voor de aanwending van 20 miljoen euro investeringsmiddelen voor innovatie. De investeringsmiddelen zullen aangewend worden voor vier projecten: de proeftuin Elektrische Voertuigen, de investering in een gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor de digitalisering en archivering van het audiovisueel en multimediaal materiaal in Vlaanderen, bodemsanering en een investering in het Vlaams Supercomputer Centrum.

Proeftuin Elektrische Voertuigen

De initiële doelstelling van de proeftuin is om innovatie en adoptie van elektrische (en plug-in hybride) voertuigen te faciliteren. Minister van Innovatie, Ingrid Lieten, zal de proeftuin elektrische voertuigen uitwerken en in het najaar een beslissingsnota betreffende de besteding van de FFEU-middelen en het openstellen van een oproep bij IWT voorleggen aan de Vlaamse Regering. Voor de proeftuin Elektrische Wagens is een investeringsbudget van maximaal 12 miljoen euro voorzien.

Gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor de digitalisering en archivering van het audiovisueel en multimediaal materiaal in Vlaanderen

Daarnaast zal minister Lieten een dossier opmaken voor de investering van maximaal 2 miljoen euro voor de investering in een gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor de digitalisering en archivering van het audiovisueel en multimediaal materiaal in Vlaanderen. Dit is een eerste, noodzakelijke stap in de oprichting van het Vlaams Instituut voor de archivering en ontsluiting van het audiovisueel erfgoed. In functie van de oprichting van dit Vlaams Instituut voor Archivering, zal het IBBT de opdracht krijgen om samen met de betrokken actoren een investeringsplan voor de gemeenschappelijke basisinfrastructuur uit te werken.

Bodemsanering

Ten derde wordt een project ingediend voor innovatie bij bodemsanering van gechloreerde koolwaterstoffen (VOCI’s). De sanering van dergelijke verontreinigingen is momenteel te duur en te onzeker qua eindresultaat. Daarom wordt 1 miljoen euro uitgetrokken om hiervoor een oplossing uit te werken.

Vlaams Supercomputer Centrum

Tot slot zal de minister van Innovatie het dossier Vlaams Supercomputer Centrum verder uitwerken. Naast theoretisch werk en experimenteel onderzoek, groeien numerieke simulaties waarvoor computers met een grote rekencapaciteit nodig zijn, steeds meer uit tot een derde manier om onderzoek te verrichten. In het najaar 2010 zal de minister een beslissingsnota betreffende de investering van maximaal 5 miljoen euro aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Meer info

Robbie Scaut, woordvoerder minister Lieten, GSM 0476 32 73 54, robbie.scaut@vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets