5 Belgische toponderzoekers ontvangen een Advanced Grant van de Europese Onderzoeksraad

Filter items
Nieuws
23 januari 2013

302 toponderzoekers krijgen 680 miljoen euro aan EU middelen, waaronder 5 Belgen

Op 22 januari 2013 maakte de Europese Commissie bekend dat het ERC (Europese Onderzoeksraad) 680 miljoen euro toekent aan 302 toponderzoekers via haar "Advanced Grants". Hieronder bevinden zich 5 begunstigden aan een Belgische universiteit of instelling, waarvan 4 Vlaamse instellingen:

  • GEORGES Michel, Université de Liège
  • HERDEWIJN Piet, Katholieke Universiteit Leuven
  • HEREMANS Paul, IMEC
  • SCHOUKENS Johan, Vrije Universiteit Brussel
  • VAN DEN BERGHE Greet, Katholieke Universiteit Leuven

Ter vergelijking: de grootste slokkop is het Verenigd Koninkrijk, waar 80 begunstigden te tellen vallen. Ook Nederland scoort niet slecht met 28 begunstigden.

Subsidies voor 'gevorderden' 

De Europese Onderzoeksraad (European Research Council of ERC) kent 680 miljoen euro toe aan 302 senior onderzoeksleiders in 24 verschillende Europese landen bij de laatste inschrijvingsronde voor haar prestigieuze "subsidies voor gevorderden" (Advanced Grants). Dankzij de financiering tot 2,5 miljoen euro per project kunnen deze wetenschappers met hun teams ideeën ontwikkelen waarmee de grenzen van de kennis kunnen worden verlegd.

De geselecteerde projecten omvatten uiteenlopende onderwerpen. In Frankrijk, zullen een wetenschapper en zijn team nieuwe modellen ontwikkelen die bepaalde natuurkundige verschijnselen verklaren zoals supergeleiding. Een team in Letland zal computerwetenschappen en wiskunde combineren om de voordelen en beperkingen van kwantumelektronica te achterhalen. Een andere subsidie gaat naar een onderzoeker in Italië die zal nagaan hoe economische actoren hun opvattingen over hun omgeving en over elkaar vormen en veranderen, door aan bestaande modellen emotionele en psychologische eigenschappen toe te voegen.

Toponderzoekers in Europa

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn zei hierover het volgende: "De ERC blijft de allerbeste onderzoekers aantrekken. ERC-middelen leiden tot een toenemend aantal wetenschappelijke doorbraken en ontdekkingen en ook tot meer publicaties in erkende wetenschappelijke tijdschriften. De bevordering van baanbrekend onderzoek op het hoogste niveau is cruciaal voor het concurrentievermogen van Europa en daarom hebben wij voorgesteld om het ERC-budget in het kader van ons Horizon 2020-programma te verhogen."

In deze inschrijvingsronde voor subsidies voor gevorderden werden bij de ERC 2 300 aanvragen ingediend, wat overeenkomt met een kleine stijging in vergelijking met vorig jaar (4,5 %). Het budget van 680 miljoen euro werd ook licht opgetrokken. Het aantal voor financiering geselecteerde onderzoekers nam licht toe, van 294 tot 302, terwijl het percentage van succesvolle aanvragen onveranderd blijft op 13 %. Subsidies voor gevorderden worden toegekend aan vermaarde toponderzoekers, ongeacht hun nationaliteit of leeftijd, die op wetenschappelijk vlak onafhankelijk zijn en dankzij hun recente onderzoekservaring en hun profiel voortrekkers zijn in hun vakgebied(en).

Lijst van begunstigden van de Advanced Grants vanwege ERC

Meer info http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-19_en.htm  

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets