8 miljoen euro voor Centrum Medische Innovatie

Filter items
Nieuws
23 april 2010

Op 25 januari 2010 werd tijdens een academische zitting in het Vlaams Parlement het ‘Centrum Medische Innovatie’ boven de doopvont gehouden. De Vlaamse Regering besliste vandaag – op voorstel van minister van Innovatie Ingrid Lieten - over de toekenning van 8 miljoen euro voor de eerste fase van het CMI.

Centrum voor Medische Innovatie

Het CMI is een ‘virtueel’ onderzoekscentrum met internationale uitstraling. Het is een platform voor onderzoeksinfrastructuur. Op voorstel van minister van Innovatie Ingrid Lieten keurde de Vlaamse Regering op 18 december 2009 de steunovereenkomst met het CMI vzw goed. 

Door het CMI moeten beloftevolle bevindingen in laboratoria sneller vertaald worden in praktische toepassingen voor patiënten. Maar omgekeerd moeten bevindingen bij patiënten ook hun weg vinden naar de onderzoekers. Het CMI is een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, universitaire ziekenhuizen, wetenschappelijke instellingen, de farma- en biotechindustrie, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties en de Vlaamse Regering. De doelstelling van het Centrum voor Medische Innovatie bestaat erin al die partners te stimuleren tot gezamenlijk translationeel onderzoek, en dit op basis van kwaliteitsvolle biobanken.

Biobank

Een BioBank is een verzameling van alle onderzoeksgegevens van onderzoekscentra van de deelnemende ziekenhuizen. Daarom zullen in eerste instantie vier zo’n onderzoekscentra opgericht worden. Zij krijgen de naam: ‘Clinical Research Centers’ (CRC’s) en zijn elk verbonden aan een universitair ziekenhuis (UZ Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen). In deze CRC’s zullen de nodige investeringen uitgevoerd moeten worden om patiëntenstalen te verzamelen, verwerken en stockeren. Voorbeeld: Indien voor een bepaalde studie 300 personen nodig zijn, zal het voor één enkel ziekenhuis vrij lang duren voor zij over voldoende patiënten beschikken. Dankzij de BioBank worden de vier centra gekoppeld en komt men dus veel sneller aan het vereiste aantal proefpersonen.

Financiering

De kostprijs voor de eerste fase (die loopt tot eind 2011) werd begroot op 9,5 miljoen euro. De Vlaamse Regering besliste vandaag over de toekenning van 8 miljoen euro uit het Financieringsfonds voor schuldafbouw en Eenmalige investeringsuitgaven (FFEU). De beslissing bepaalt de uitbetaling van deze middelen en de mijlpalen die hiermee moeten behaald worden. De overige 1,5 miljoen euro werd reeds voorzien in de begroting van het IWT. 

Minister Lieten: “De bevolking wordt steeds ouder en het is de uitdaging om mensen gelukkig ouder te laten worden. Daarom moeten we investeren in onderzoek dat tot doel heeft snellere en meer efficiënte strategieën te vinden voor de preventie, diagnose en behandeling van ziektes. De kwaliteit van de gezondheidszorg hoog houden is cruciaal. Vlaanderen staat in een zeer sterke positie om in dit domein een voorsprong te nemen. Daarom gaan we onze wetenschappers stimuleren om samen te werken. Zo staan we sterk in Europa!” 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets