Actieplan Ondernemerschap 2010

Filter items
Nieuws
13 december 2010

Het Actieplan Ondernemerschap 2010 is vanaf nu online te raadplegen en downloaden. Het actieplan biedt een overzicht van de maatregelen binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) ter ondersteuning van het ondernemerschap in Vlaanderen. De focus van het actieplan ligt op het sensibiliseren en begeleiden van ondernemers in de eerste levensfasen van hun onderneming, namelijk de pre-start en de startfase.

Aanvulling en uitbreiding

Het actieplan beperkt zich momenteel nog tot het economisch beleid en het internationaal ondernemen, maar aan de beleidsdomeinen Innovatie, Onderwijs, Werk en Sociale Economie, Toerisme en Cultuur zal gevraagd worden na te gaan op welke wijze het Actieplan Ondernemerschap verder kan aangevuld worden met gelijkaardige initiatieven. Na de nodige aanvullingen en uitbreiding vanuit andere beleidsdomeinen zal het Actieplan Ondernemerschap opnieuw voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering en zal er nog advies worden ingewonnen bij de SERV.

Meer info

Meer info over het actieplan vind je hier.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets