Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 5 februari 2021

Filter items
Nieuws
5 februari 2021

Economie 

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen

Door de aangescherpte maatregelen van het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om in de tweede golf de verspreiding van het coronavirus verder in te perken, dreigen Vlaamse ondernemingen, begin 2021 nog altijd geconfronteerd te worden met een omzetverlies. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich ook voor januari en februari 2021 ondersteuningsmaatregelen op. De Vlaamse Regering beslist daarom om het Vlaams Beschermingsmechanisme ook op te zetten in de eerste twee maanden van 2021, voor ondernemingen die geconfronteerd worden met omzetdalingen van minstens 60% in deze maanden of die binnen deze periode gesloten moeten blijven. Ze keurt daarvoor, na aanmelding bij de Europese Commissie, definitief het besluit goed.  

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV): vervanging lid

De Vlaamse Regering vervangt Saartje Degelin door Bart Beliën als effectief lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 196. Denderleeuw - Wildebeek

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Dit decreet ontwikkelde een systematiek waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het Brownfieldconvenant 196. Denderleeuw - Wildebeek goed. Het project is een reconversieproject waarbij de actoren een onderbenut verwaarloosd en vervuild terrein zullen converteren naar een bedrijventerrein met KMO-units waarin groene elementen verweven worden, met verbindingen voor traag verkeer, met meer ruimte voor de aanwezige Wildebeek en met goed uitgewerkte buffers ter hoogte van de overgang naar het agrarisch gebied en de aangrenzende woongebieden. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, in samenwerking met de betrokken gemeente.

vzw Team Bedrijfstrajecten: subsidie werkjaar 2021

De Vlaamse Regering kent 5,2 miljoen euro subsidie toe aan de vzw Team Bedrijfstrajecten voor het werkjaar 2021, in uitvoering van het vijfjarig convenant tussen het Vlaams Gewest en de vzw Team Bedrijfstrajecten. Het team ondersteunt en adviseert bedrijven in het waarmaken van innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen deze week | week 14

  Schriftelijke vragen deze week | week 14

  13 april 2021

  O.a. uitkering Vlaams beschermingsmechanisme en overdracht familiale bedrijven. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

  2 april 2021

  O.a. impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, standpuntbepaling 'screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen die invloed hebben op onze veiligheidsbelangen en strategische sectoren' en digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 13

  2 april 2021

  O.a. haalbaarheid speerpuntcluster Gepersonaliseerde Geneeskunde, uitrol Digital Experience Labs en stand van zaken programma 'Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding' (COOCK).

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 april 2021)

  1 april 2021

  Vraag om uitleg over de kwetsbaarheid van Vlaamse bedrijven inzake cyberveiligheid en over de oproep van economen tot hervormingen op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en digitalisering. Daarnaast was er ook een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis en de steunmaatregelen voor bedrijven.

 • Europees overleg over strategische autonomie

  29 maart 2021

  Op 22 maart organiseerde het Portugese Voorzitterschap van de Raad van de EU een informele videoconferentie voor de ministers van Concurrentievermogen (Industrie / Interne Markt). Deze verving de informele ministeriële vergadering die normaal zou doorgaan in Portugal op 22 en 23 maart.