Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 5 februari 2021

Filter items
Nieuws
5 februari 2021

Economie 

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen

Door de aangescherpte maatregelen van het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om in de tweede golf de verspreiding van het coronavirus verder in te perken, dreigen Vlaamse ondernemingen, begin 2021 nog altijd geconfronteerd te worden met een omzetverlies. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich ook voor januari en februari 2021 ondersteuningsmaatregelen op. De Vlaamse Regering beslist daarom om het Vlaams Beschermingsmechanisme ook op te zetten in de eerste twee maanden van 2021, voor ondernemingen die geconfronteerd worden met omzetdalingen van minstens 60% in deze maanden of die binnen deze periode gesloten moeten blijven. Ze keurt daarvoor, na aanmelding bij de Europese Commissie, definitief het besluit goed.  

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV): vervanging lid

De Vlaamse Regering vervangt Saartje Degelin door Bart Beliën als effectief lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 196. Denderleeuw - Wildebeek

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Dit decreet ontwikkelde een systematiek waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het Brownfieldconvenant 196. Denderleeuw - Wildebeek goed. Het project is een reconversieproject waarbij de actoren een onderbenut verwaarloosd en vervuild terrein zullen converteren naar een bedrijventerrein met KMO-units waarin groene elementen verweven worden, met verbindingen voor traag verkeer, met meer ruimte voor de aanwezige Wildebeek en met goed uitgewerkte buffers ter hoogte van de overgang naar het agrarisch gebied en de aangrenzende woongebieden. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, in samenwerking met de betrokken gemeente.

vzw Team Bedrijfstrajecten: subsidie werkjaar 2021

De Vlaamse Regering kent 5,2 miljoen euro subsidie toe aan de vzw Team Bedrijfstrajecten voor het werkjaar 2021, in uitvoering van het vijfjarig convenant tussen het Vlaams Gewest en de vzw Team Bedrijfstrajecten. Het team ondersteunt en adviseert bedrijven in het waarmaken van innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Gearing up our blue knowledge

  Brochure toon innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

  3 maart 2021

  2021 is het startjaar van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (UNDOSS: 2021-2030). 

  Ter gelegenheid hiervan lanceren het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de brochure 'Gearing up our blue knowledge - Tackling ocean challenges in the UN Decade of Ocean Science' die de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap demonstreert en documenteert hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

 • Ministeriële videoconferentie Onderzoek over de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht in het kader van de Europese Onderzoeksruimte

  1 maart 2021

  Op vrijdag 26 februari vond een informele, ministeriële videoconferentie plaats tussen de Ministers van Onderzoek van de lidstaten van de Europese Unie voor een debat over de bijdrage van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) aan de verdere ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte. De bijeenkomst werd voorgezeten door de Portugese Minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs, Manuel Heitor.

 • Blikopener verspreidt kennis hogescholen bij ruim 4.000 bedrijven, organisaties, scholen en lokale besturen

  Blikopener verspreidt kennis hogescholen bij ruim 4.000 bedrijven, organisaties, scholen en lokale besturen

  28 februari 2021

  In 2020 heeft Blikopener maar liefst 2.500 bedrijven, 1.104 non-profit organisaties, 306 gemeenten, steden en OCMW’s en 142 onderwijsinstellingen bereikt met kennis en expertise van onze hogescholen. Dat is meer dan twee keer zoveel dan in 2019. Om die unieke rol die Blikopener heeft verder te versterken investeert Vlaams minister van Innovatie ruim 5 miljoen euro om de kennisdeling nog een versnelling hoger te schakelen.

 • Vanaf 1 maart 2021 kunnen organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 mei 2022 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot. Deze derde oproep is goed voor een totale steun van 50 miljoen euro voor de evenementensector, dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits laten weten. Op basis van de vorige twee oproepen hebben 150 events al samen 43 miljoen euro aan voorschotten ontvangen.

  Evenementen: aanvraag terugbetaalbare voorschotten vanaf 1 maart 2021

  28 februari 2021

  Vanaf 1 maart 2021 kunnen organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 mei 2022 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot. Deze derde oproep is goed voor een totale steun van 50 miljoen euro voor de evenementensector, dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits laten weten. Op basis van de vorige twee oproepen hebben 150 events al samen 43 miljoen euro aan voorschotten ontvangen.

 • Herstartlening voor ondernemingen, beschermingsmechanisme verlengd

  27 februari 2021

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een herstartlening voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten. Daarnaast wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind april 2021. Tot slot werd ook het globalisatiemechanisme definitief goedgekeurd. Op die manier wil minister Crevits ondernemingen de nodige zuurstof geven voor de komende maanden.