Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 december 2021)

Filter items
Nieuws
10 december 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 10 december 2021

Economie 

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen

Om de vierde golf aan te pakken, besliste het Overlegcomité op 17 en 26 november en op 3 december 2021 om de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 in te perken terug aan te scherpen. Hierdoor zagen een aantal ondernemingen zich terug geconfronteerd met exploitatiebeperkingen. Om de continuïteit van de ondernemingen te vrijwaren, beslist de Vlaamse Regering gerichte ondersteuningsmaatregelen te voorzien voor de laatste zes weken van 2021 (van 20 november tot en met 31 december 2021) voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen​. Deze achtste editie van het Vlaams Beschermingsmechanisme zal ook deze keer aangemeld worden bij de Europese Commissie onder de Tijdelijke Kaderregeling voor staatssteun ter ondersteuning van de economie door de Covid-19-uitbraak. 

1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Tellus Growing Media Solutions bv in Lanaken

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1 miljoen euro toe aan Tellus Growing Media Solutions bv in Lanaken. Tellus Growing Media Solutions bv is een onderdeel van de Group De Ceuster, die onder andere organische en ecologische meststoffen ontwikkelt en produceert. Het transformatieproject omvat de productie van teeltsubstraten in eigen beheer om eigen ontwikkelde innovaties en duurzame oplossingen te integreren voor de particuliere tuinsector.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 227. Zottegem – Grensstraat

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het ontwerp van brownfieldconvenant 227. Zottegem-Grensstraat goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal samen met de betrokken gemeente het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren.

1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan A.C.N. bv in Izegem

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1 miljoen euro toe aan A.C.N. bv in Izegem. A.C.N. is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en installatie van inrichting- en automatisatiesystemen voor de fysieke en logistieke organisatie in de apotheek. Het project omvat het hertekenen van het productieproces, de organisatie en het bedrijfsmodel om een nieuwe groeifase mogelijk te maken, bestaande markten uit te breiden en nieuwe markten aan te boren. Voor de productie van de nieuwe modulaire machines zal A.C.N. investeren in een volledig nieuwe productieafdeling met hoogbouwmagazijn voor de productie, montage en stockage van alle subassembly’s.

1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Natural Plant based Solutions bv in Bree

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1 miljoen euro toe aan Natural Plant Based Solutions bv in Bree. Het bedrijf produceert hoogwaardige dierlijke functionele eiwitten, die gebruikt worden voor diverse producten voor onder andere menselijke en dierlijke voeding en cosmetica. Met het transformatieproject wil het bedrijf een mycoproteïne-vleesvervanger (op basis van schimmels, gisten of zwammen) produceren voor de B2B-markt waarvan de ecologische voetafdruk significant lager is dan alle andere producten op de markt, zonder een negatieve impact op smaak en structuur van het eiwit.

1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Hessenatie Logistics Kortrijk nv in Genk

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Hessenatie Logistics Kortrijk nv in Genk. Met dit transformatieproject zal H.Essers de farma-industrie een synchromodale transportoplossing bieden. Pharma Valley Genk 2.0 bundelt een aantal nieuwe logistieke concepten om optimale behandeling van farmagoederen te kunnen faciliteren.

 

Wetenschap 

Subsidie verderzetting programma Burgerwetenschap Artificiële Intelligentie (AI)

De Vlaamse Regering keurt het opzet, de taakstellingen en uitrol goed van het programma voor burgerwetenschap Artificiële Intelligentie (AI). Ze keurt tegelijk het budget hiervoor goed en kent een subsidie toe van maximaal 499.473 euro voor de opstart van dit programma. Hiermee voorziet ze in een opvolger van het wetenschapscommunicatieprogramma ‘amai!’ rond Artificiële Intelligentie (AI) onder begeleiding van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en Scivil. In dit programma zullen Vlamingen verder opgeleid worden over de basisbeginselen van AI en betrokken worden bij het bepalen van prioriteiten bij AI-innovatie, samen met de voorwaarden voor deze innovaties.

Raad van bestuur Flanders Technology International vzw (FTI vzw) en Technopolis nv: benoeming leden

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de hersamenstelling van de raad van bestuur van Flanders Technology International vzw (FTI vzw) en van de raad van bestuur van Technopolis NV.

 

Innovatie 

Raad van bestuur Flanders Technology International vzw (FTI vzw) en Technopolis nv: benoeming leden

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de hersamenstelling van de raad van bestuur van Flanders Technology International vzw (FTI vzw) en van de raad van bestuur van Technopolis NV.

Beslissingscomité Fonds voor Innoveren en Ondernemen (FIO): vervanging leden

De Vlaamse Regering vervangt Silvia Lenaerts en Koen Debackere door Nele De Belie (UGent) en Sadia Vancauwenbergh (UHasselt) als lid van het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

IMEC en VITO: subsidie Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA)

De Vlaamse Regering kent voor 2022 een projectsubsidie van telkens 160.000 euro toe aan imec en aan VITO, voor de verderzetting van het project Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA). 2022 is een transitiejaar waarbij imec en VITO verder blijven werken aan de VLOCA-standaarden, door het verder uittekenen van de architectuur via co-creatieve trajecten, het verder versterken en animeren van de VLOCA-community, het inzetten op het beheer van het VLOCA-model en op gerichte communicatie om het draagvlak en de merkbekendheid van VLOCA te versterken.  

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie imec voor opstart Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI Vlaanderen

De investeringsimpuls ‘versterking onderzoeksveld en versnelling Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)’ kadert in het Vlaams Relanceplan Vlaamse Veerkracht. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de opstart goed van de Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI. Hiermee zal imec een platform opzetten dat het Vlaamse en Europese ecosysteem zal toelaten om met Edge AI (Artificiële Intelligentie in de rand) componenten en oplossingen te experimenteren. Zo worden in een vroeg stadium O&O-prototypes gebaseerd op geavanceerde technologieën beschikbaar gesteld aan het Europese ecosysteem en dit om een vroege validatie van de performantie van deze prototypes mogelijk te maken. De focus ligt op applicaties die gebruik maken van of nood hebben aan een Edge AI functionaliteit. Dit zal de tijd tot de markt verkorten wat een aanzienlijk concurrentievoordeel kan opleveren voor het Europese ecosysteem. Voor dit project is een budget voorzien van 20 miljoen euro uit de relanceprovisie. Tot slot is deze subsidie een eerste stap voor het opzetten van een Europees consortium dat Edge AI systemen naar mogelijke afnemers moet brengen.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.