Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (12 februari 2021)

Filter items
Nieuws
12 februari 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 12 februari 2021 en alle documenten

Economie 

COVID-19: wijzigingsbesluit terugvorderbaar voorschot evenementensector en handelshuurlening

De Vlaamse Regering nam op 4 september 2020 een besluit om de evenementensector als geheel een instrument aan te bieden dat helpt bij de heropstart van de activiteiten. Door dit besluit werd er een terugbetaalbaar voorschot ingevoerd, waarbij de terugbetaling afhankelijk is van het effectief kunnen doorgaan van het event. Omdat de coronamaatregelen werden verlengd en de Tijdelijke Kaderregeling rond staatssteun ter ondersteuning van de economie op 28 januari 2021 werd gewijzigd, moet ook dit besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 worden aangepast. Ook voor de handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad heeft het coronavirus nog altijd een grote socio-economische impact. Het is dan ook wenselijk om de getroffen handelaars langer de gelegenheid te bieden om gebruik te maken van de steunmaatregel. De Vlaamse Regering keurt daarom een wijzigingsbesluit goed dat deze zaken regelt. Voor de maatregel gericht op de evenementensector wordt de datum waarop de beslissing tot steuntoekenning moet genomen worden op 31 december 2021 gebracht en het maximale bedrag van de totale verkregen steun op 1,8 miljoen euro. De periode waarbinnen handelshuurleningen kunnen toegekend worden, wordt verlengd tot begin juli 2021.

Terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning: aanpassing steunbesluiten VLAIO

De financiële steunverstrekking aan ondernemingen vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gebeurt nu quasi uitsluitend via subsidies. Het gebruik van steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten moet volgens de Europese regelgeving worden bevorderd, omdat dit soort risicodelende instrumenten aanzienlijk bijdraagt tot het versterkte stimulerende effect van steun. De Vlaamse Regering beslist daarom principieel haar steunbesluiten aan te passen zodat het gebruik van terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning in het VLAIO-instrumentarium mogelijk wordt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

 

Wetenschap 

Subsidiëring praktijkcentra actief in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief praktijkcentra te subsidiëren die actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie. Een goede doorstroming van kennis en informatie tussen onderzoek en praktijk is nodig om innovatie op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren. Praktijkcentra fungeren daarbij als schakels tussen toegepast onderzoek en de productiesector.

 

Innovatie 

Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA): subsidie project 'Blikopener'

De Vlaamse Regering kent voor het werkjaar 2021 maximaal 5,15 miljoen euro subsidie toe aan de  Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) voor de verdere uitvoering van het project 'Blikopener'. Het project zorgt voor het toegankelijk maken van de kennis binnen hogescholen voor ondernemingen, in het bijzonder kleine bedrijven. Bedoeling is dat het een volwaardige kennis- en technologietransfer service wordt op maat van de kmo’s en maatschappelijke actoren. 

Subsidiëring praktijkcentra actief in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief praktijkcentra te subsidiëren die actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie. Een goede doorstroming van kennis en informatie tussen onderzoek en praktijk is nodig om innovatie op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren. Praktijkcentra fungeren daarbij als schakels tussen toegepast onderzoek en de productiesector.

Terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning: aanpassing steunbesluiten VLAIO

De financiële steunverstrekking aan ondernemingen vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gebeurt nu quasi uitsluitend via subsidies. Het gebruik van steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten moet volgens de Europese regelgeving worden bevorderd, omdat dit soort risicodelende instrumenten aanzienlijk bijdraagt tot het versterkte stimulerende effect van steun. De Vlaamse Regering beslist daarom principieel haar steunbesluiten aan te passen zodat het gebruik van terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning in het VLAIO-instrumentarium mogelijk wordt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 12 februari 2021 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Gearing up our blue knowledge

  Brochure toon innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

  3 maart 2021

  2021 is het startjaar van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (UNDOSS: 2021-2030). 

  Ter gelegenheid hiervan lanceren het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de brochure 'Gearing up our blue knowledge - Tackling ocean challenges in the UN Decade of Ocean Science' die de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap demonstreert en documenteert hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

 • Ministeriële videoconferentie Onderzoek over de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht in het kader van de Europese Onderzoeksruimte

  1 maart 2021

  Op vrijdag 26 februari vond een informele, ministeriële videoconferentie plaats tussen de Ministers van Onderzoek van de lidstaten van de Europese Unie voor een debat over de bijdrage van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) aan de verdere ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte. De bijeenkomst werd voorgezeten door de Portugese Minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs, Manuel Heitor.

 • Blikopener verspreidt kennis hogescholen bij ruim 4.000 bedrijven, organisaties, scholen en lokale besturen

  Blikopener verspreidt kennis hogescholen bij ruim 4.000 bedrijven, organisaties, scholen en lokale besturen

  28 februari 2021

  In 2020 heeft Blikopener maar liefst 2.500 bedrijven, 1.104 non-profit organisaties, 306 gemeenten, steden en OCMW’s en 142 onderwijsinstellingen bereikt met kennis en expertise van onze hogescholen. Dat is meer dan twee keer zoveel dan in 2019. Om die unieke rol die Blikopener heeft verder te versterken investeert Vlaams minister van Innovatie ruim 5 miljoen euro om de kennisdeling nog een versnelling hoger te schakelen.

 • Vanaf 1 maart 2021 kunnen organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 mei 2022 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot. Deze derde oproep is goed voor een totale steun van 50 miljoen euro voor de evenementensector, dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits laten weten. Op basis van de vorige twee oproepen hebben 150 events al samen 43 miljoen euro aan voorschotten ontvangen.

  Evenementen: aanvraag terugbetaalbare voorschotten vanaf 1 maart 2021

  28 februari 2021

  Vanaf 1 maart 2021 kunnen organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 mei 2022 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot. Deze derde oproep is goed voor een totale steun van 50 miljoen euro voor de evenementensector, dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits laten weten. Op basis van de vorige twee oproepen hebben 150 events al samen 43 miljoen euro aan voorschotten ontvangen.

 • Herstartlening voor ondernemingen, beschermingsmechanisme verlengd

  27 februari 2021

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een herstartlening voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten. Daarnaast wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind april 2021. Tot slot werd ook het globalisatiemechanisme definitief goedgekeurd. Op die manier wil minister Crevits ondernemingen de nodige zuurstof geven voor de komende maanden.