Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (12 februari 2021)

Filter items
Nieuws
12 februari 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 12 februari 2021 en alle documenten

Economie 

COVID-19: wijzigingsbesluit terugvorderbaar voorschot evenementensector en handelshuurlening

De Vlaamse Regering nam op 4 september 2020 een besluit om de evenementensector als geheel een instrument aan te bieden dat helpt bij de heropstart van de activiteiten. Door dit besluit werd er een terugbetaalbaar voorschot ingevoerd, waarbij de terugbetaling afhankelijk is van het effectief kunnen doorgaan van het event. Omdat de coronamaatregelen werden verlengd en de Tijdelijke Kaderregeling rond staatssteun ter ondersteuning van de economie op 28 januari 2021 werd gewijzigd, moet ook dit besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 worden aangepast. Ook voor de handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad heeft het coronavirus nog altijd een grote socio-economische impact. Het is dan ook wenselijk om de getroffen handelaars langer de gelegenheid te bieden om gebruik te maken van de steunmaatregel. De Vlaamse Regering keurt daarom een wijzigingsbesluit goed dat deze zaken regelt. Voor de maatregel gericht op de evenementensector wordt de datum waarop de beslissing tot steuntoekenning moet genomen worden op 31 december 2021 gebracht en het maximale bedrag van de totale verkregen steun op 1,8 miljoen euro. De periode waarbinnen handelshuurleningen kunnen toegekend worden, wordt verlengd tot begin juli 2021.

Terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning: aanpassing steunbesluiten VLAIO

De financiële steunverstrekking aan ondernemingen vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gebeurt nu quasi uitsluitend via subsidies. Het gebruik van steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten moet volgens de Europese regelgeving worden bevorderd, omdat dit soort risicodelende instrumenten aanzienlijk bijdraagt tot het versterkte stimulerende effect van steun. De Vlaamse Regering beslist daarom principieel haar steunbesluiten aan te passen zodat het gebruik van terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning in het VLAIO-instrumentarium mogelijk wordt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

 

Wetenschap 

Subsidiëring praktijkcentra actief in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief praktijkcentra te subsidiëren die actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie. Een goede doorstroming van kennis en informatie tussen onderzoek en praktijk is nodig om innovatie op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren. Praktijkcentra fungeren daarbij als schakels tussen toegepast onderzoek en de productiesector.

 

Innovatie 

Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA): subsidie project 'Blikopener'

De Vlaamse Regering kent voor het werkjaar 2021 maximaal 5,15 miljoen euro subsidie toe aan de  Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) voor de verdere uitvoering van het project 'Blikopener'. Het project zorgt voor het toegankelijk maken van de kennis binnen hogescholen voor ondernemingen, in het bijzonder kleine bedrijven. Bedoeling is dat het een volwaardige kennis- en technologietransfer service wordt op maat van de kmo’s en maatschappelijke actoren. 

Subsidiëring praktijkcentra actief in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief praktijkcentra te subsidiëren die actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie. Een goede doorstroming van kennis en informatie tussen onderzoek en praktijk is nodig om innovatie op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren. Praktijkcentra fungeren daarbij als schakels tussen toegepast onderzoek en de productiesector.

Terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning: aanpassing steunbesluiten VLAIO

De financiële steunverstrekking aan ondernemingen vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gebeurt nu quasi uitsluitend via subsidies. Het gebruik van steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten moet volgens de Europese regelgeving worden bevorderd, omdat dit soort risicodelende instrumenten aanzienlijk bijdraagt tot het versterkte stimulerende effect van steun. De Vlaamse Regering beslist daarom principieel haar steunbesluiten aan te passen zodat het gebruik van terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning in het VLAIO-instrumentarium mogelijk wordt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 12 februari 2021 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen deze week | week 14

  Schriftelijke vragen deze week | week 14

  13 april 2021

  O.a. uitkering Vlaams beschermingsmechanisme en overdracht familiale bedrijven. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

  2 april 2021

  O.a. impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, standpuntbepaling 'screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen die invloed hebben op onze veiligheidsbelangen en strategische sectoren' en digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 13

  2 april 2021

  O.a. haalbaarheid speerpuntcluster Gepersonaliseerde Geneeskunde, uitrol Digital Experience Labs en stand van zaken programma 'Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding' (COOCK).

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 april 2021)

  1 april 2021

  Vraag om uitleg over de kwetsbaarheid van Vlaamse bedrijven inzake cyberveiligheid en over de oproep van economen tot hervormingen op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en digitalisering. Daarnaast was er ook een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis en de steunmaatregelen voor bedrijven.

 • Europees overleg over strategische autonomie

  29 maart 2021

  Op 22 maart organiseerde het Portugese Voorzitterschap van de Raad van de EU een informele videoconferentie voor de ministers van Concurrentievermogen (Industrie / Interne Markt). Deze verving de informele ministeriële vergadering die normaal zou doorgaan in Portugal op 22 en 23 maart.