Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (12 november 2021)

Filter items
Nieuws
12 november 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 12 november 2021

Economie 

Herpositionering van het Flanders Future Techfund (FFTF)

Het Flanders Future Techfund, kortweg FFTF, werd in juli 2019 opgericht met als doel het financieren van de kapitaalintensieve platformtechnologieën ontwikkeld vanuit de Vlaamse strategische onderzoekscentra (SOC’s), universiteiten of speerpuntclusters. Om te zorgen dat de toekomstige investeringen van FFTF ESR-neutraal zijn, beslist de Vlaamse Regering het FFTF te herpositioneren en worden de investeringscriteria aangepast om ze af te stemmen op de eisen rond de ESR-neutraliteit van de investeringen. (ESR staat voor het Europees Stelsel van Rekeningen, het systeem van nationale en regionale rekeningen dat lidstaten van de Europese Unie gebruiken. Investeringen die ESR-neutraal zijn, zijn overheidsinvesteringen zonder impact op het begrotingsresultaat en de overheidsschuld van de betrokken overheid.) De herpositionering heeft tot doel te zorgen dat FFTF, binnen een investeringscontext met ESR-neutraliteit, kan blijven inspelen op de financieringsnoden van vroege technologie-initiatieven van de SOC’s, universiteiten en Vlaamse speerpuntclusters, en in tweede orde van private partijen.

 

Wetenschap 

Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie: financiering ‘SPA©E – The HUMAN QUEST’

Op 2 april 2021 keurde de Vlaamse Regering het Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie goed. In dit kader kent de Vlaamse Regering 1 miljoen euro toe aan de vennootschap ‘SPA©E –The HUMAN QUEST’ voor de organisatie van 'SPA©E -The HUMAN QUEST' onder Luik 5 van het Impulsprogramma: 'Focus op Wetenschapscommunicatie'. SPA©E -The HUMAN QUEST moet een unieke beleving worden voor de Vlaming en toeristen die naar Vlaanderen komen. Het project moet het collectieve geheugen prikkelen door een spraakmakende ruimtevaarttentoonstelling die gedurende vijf maanden in Antwerp Expo zal plaatsvinden. Het heeft tevens de ambitie om het trefpunt te worden voor spelers uit de ruimtevaartsector. Via een tweedaagse ‘Space’ inspiratie-conferentie met nationale en internationale sprekers die het brede publiek inspireren en informeren over het belang van ruimtevaart en de rol die Vlaanderen daarin speelt, moet dit doel bereikt worden.

 

Innovatie 

Herpositionering van het Flanders Future Techfund (FFTF)

Het Flanders Future Techfund, kortweg FFTF, werd in juli 2019 opgericht met als doel het financieren van de kapitaalintensieve platformtechnologieën ontwikkeld vanuit de Vlaamse strategische onderzoekscentra (SOC’s), universiteiten of speerpuntclusters. Om te zorgen dat de toekomstige investeringen van FFTF ESR-neutraal zijn, beslist de Vlaamse Regering het FFTF te herpositioneren en worden de investeringscriteria aangepast om ze af te stemmen op de eisen rond de ESR-neutraliteit van de investeringen. (ESR staat voor het Europees Stelsel van Rekeningen, het systeem van nationale en regionale rekeningen dat lidstaten van de Europese Unie gebruiken. Investeringen die ESR-neutraal zijn, zijn overheidsinvesteringen zonder impact op het begrotingsresultaat en de overheidsschuld van de betrokken overheid.) De herpositionering heeft tot doel te zorgen dat FFTF, binnen een investeringscontext met ESR-neutraliteit, kan blijven inspelen op de financieringsnoden van vroege technologie-initiatieven van de SOC’s, universiteiten en Vlaamse speerpuntclusters, en in tweede orde van private partijen.

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 12 november 2021

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.