Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2023)13 jan

Filter items
Nieuws
13 januari 2023

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023

Economie 

vzw Team Bedrijfstrajecten: subsidie werkjaar 2023

De Vlaamse Regering kent 5,94 miljoen euro subsidie toe aan de vzw Team Bedrijfstrajecten voor het werkjaar 2023, in uitvoering van het vijfjarig convenant tussen het Vlaams Gewest en de vzw Team Bedrijfstrajecten. Het team ondersteunt en adviseert bedrijven in het waarmaken van innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie.

Beëindiging van brownfieldconvenant 171. Waarschoot - Kapellestraat

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgde voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering nu om het brownfieldconvenant 171. Waarschoot - Kapellestraat te beëindigen, omdat de doelstellingen uit het brownfieldconvenant zijn behaald.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.

 • Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  23 januari 2023

  Vlaams minister van Werk Jo Brouns komt met een nieuw decreet dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de 'zorgvuldigheidstoets', die hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. De nieuwe regelgeving moet van kracht worden tegen de zomer van dit jaar.

 • Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  23 januari 2023

  In de publicatie “Een doctoraat en ondernemerschap” wordt het carrièrepad van ondernemerschap uitgelicht. De publicatie laat onderzoekers en stakeholders aan het woord over de wisselwerking tussen een doctoraat en ondernemerschap. De publicatie biedt eveneens een overzicht van de verschillende diensten en platformen in Vlaanderen die van nut kunnen zijn bij het opstarten en uitbouwen van een onderneming.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  20 januari 2023

  O.a. voordracht effectief en plaatsvervangend lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom.

   

 • EU-nieuws deze week | 14 - 20 januari 2023

  20 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.